NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Säg upp på rätt sätt

Nu duggar varslen allt tätare bland landets företag. Att bli tvungen att säga upp personal är svårt både juridiskt och känslomässigt, inte minst i ett litet företag med få anställda.
För bara ett år sedan var det svårt för landets småföretagare att hitta arbetskraft. I dag är situationen en annan.

– Vi har märkt en rejäl ökning av frågor kring uppsägningar från våra medlemmar under hösten. Det handlar både om provanställningar som inte förlängs och uppsägningar på grund av arbetsbrist, säger Karin Berggren, jurist på Företagarna.

Det är viktigt för arbetsgivaren att hålla sig uppdaterad eftersom man kan råka ut för rejäla skadestånd om man inte går rätt tillväga. Lagen säger att arbetsgivaren är skyldig att informera facket innan man går ut med en uppsägning, för att de ska kunna starta mbl-förhandlingar. Efter förhandlingarna, som bör ske så snabbt som möjligt, ska den skriftliga uppsägningen lämnas till den uppsagde. Han eller hon ska även få en hänvisning om vart det går att vända sig om man vill få en ogiltighetsförklaring av uppsägningen eller begära skadestånd för felaktig uppsägning.

Information är viktigt

De formella reglerna måste självklart följas, men det är minst lika viktigt är att tänka på de ”mjuka” sidorna för att få ett bra avslut. Om man hanterar uppsägningen på rätt sätt skapar det förutsättningar för att alla parter ska kunna gå vidare så bra som möjligt.

– Även om lagen inte säger att man måste informera personalen lika tidigt som facket rekommenderar jag att man gör det. Annars kan ryktet börja gå och personalen känner av stämningen långt innan det formella beskedet kommer, säger Karin Berggren och får medhåll av Anne Siwers, rådgivare på TRR Trygghetsrådet:

– Nyckelorden är information och kommunikation. Bemöt personalen med respekt, var tydlig och leverera budskapet så fort det går. Framför allt – glöm inte bort den personal som faktiskt är kvar, säger hon.

Hennes råd till arbetsgivare som är tvungna att säga upp personal är framför allt att ta sig tid för varje individ.

– Bemöt alla i enskilda samtal. Människor reagerar olika på ett uppsägningsbesked. Var empatisk och ha respekt för den uppsagdes reaktion, men trassla inte in dig i långa resonemang och lägg inte över din egen ångest på personen. Kommentarer som ”jag är jätteledsen” eller ”det är hemskt tråkigt” hjälper inte alls, säger Anne Siwers.

Turordning gäller – oftast

Om man måste säga upp flera personer så gäller turordningsregeln, men det finns undantag. Om företaget har färre än tio anställda har arbetsgivaren rätt att plocka bort två personer, som anses särskilt viktiga för företagets fortlevnad, från listan. Även visstidsanställda är undantagna från turordningen. För föräldralediga träder uppsägningstiden i kraft först från den dag då personen beräknas komma tillbaka i tjänst.

Under uppsägningstiden har arbetstagaren arbetsplikt och rätt till samma förmåner som innan. Han eller hon har också rätt till skälig ledighet för att söka arbete.

– Allt beror på hur arbetstagaren tar uppsägningen och vad som finns att göra. Många löser det så att den uppsagda blir arbetsbefriad men står till förfogande i hemmet, säger Karin Berggren.

Till sist är det viktigt att inte glömma bort själva avslutet, som är nog så viktigt för att kunna gå vidare.

– Många av dem vi hjälpt vittnar om hur viktigt det är att få ett bra avslut. Även om man först reagerar med att inte vilja ha avtackning alls, bör chefen stå på sig och säga att ”vi vill tacka dig”. Ingen är hjälpt av att få lämna företaget via bakvägen, råder Anne Siwers.


Swedbank hjälper varslade
Göteborg med sin stora bilindustri är en av de städer som drabbats hårt av lågkonjunkturen och efterföljande varsel. För att hjälpa kunder som blivit uppsagda erbjuder Swedbank, i samarbete med IF Metall, kostnadsfri rådgivning.

– Vi är intresserade av att träffa människor, oavsett vilket skede i livet de står inför, säger Patrik Andersson, rörelsechef i Göteborg. De ska känna sig välkomna till banken och förstå nyttan av att komma till oss även när ekonomin förändras.

Rent konkret erbjuder banken kostnadsfri rådgivning vad gäller sparande, lån och betalningar.

– Vi är helt övertygade om att vi kan göra affärer med kunder även om inkomstsituationen inte är den bästa under en period, avslutar Patrik Andersson.
 


Karin Berggren, jurist på Företagarna, har märkt av en ökat antal frågor om uppsägningar. ”Det handlar både om provanställningar som inte förlängs och uppsägningar på grund av arbetsbrist”, säger hon.

FOTO: FRANS JOHANSSON
Ett bra avslut är viktigt. Därför bör arbetsgivare stå på sig och se till att uppsagda personer blir ordentligt avtackade. Det rådet ger Anne Siwers, rådgivare på TRR Trygghetsrådet.
Fakta om uppsägningar
  • Informera facket först, men vänta inte för länge med att informera personalen. Ryktet går snabbt.
  • Turordning gäller vid uppsägning, det vill säga sist in först ut. Förutsättningen är att de som är kvar har tillräckliga kvalifikationer för tjänsterna.
  • Den som varit anställd i mer än tolv månader har rätt till återanställning under sin uppsägningstid och nio månader därefter. Det innebär att om företaget skulle behöva återanställa i samma verksamhet ska de i första hand erbjuda jobbet till den uppsagde.
  • Om företaget har färre än tio anställda har arbetsgivaren rätt att plocka bort två personer från turordningslistan med hänvisning till att de är särskilt viktiga för företagets fortlevnad.
  • Visstidsanställda, till exempel vikarier, är undantagna från turordningsregeln.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-01-20