NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Gästkrönika

Effektivare inköp och logistik kan stärka din konkurrenskraft

Hans-Gunnar Gustavsson, ordförande i Silf – Sveriges Inköps- och Logistikförbund, pekar på flera ljuspunkter i det rådande konjunkturmörkret. Han menar bland annat att de företag som nu passar på att effektivisera sina inköp och sin logistik har goda möjligheter att stärka sin konkurrenskraft.
En historiskt stark konjunktur har på kort tid tvärbromsat och förbytts i en djup lågkonjunktur. Nu väntar en kärv period under ett eller två år, enligt en samstämmig kår av nationalekonomer och andra prognosmakare. Trots det ser jag ljuspunkter och möjligheter.

För det första sker ”fallet” från hög höjd – näringslivet har gått på högvarv de senaste fyra åren och den globala konjunkturen har varit historiskt stark. Dessutom är de flesta företag relativt effektiva, välskötta och flexibla efter millenniekrisen. Därutöver är Sveriges statsfinanser goda och regeringen har redan visat att ingen möda kommer att sparas på att stimulera ekonomin.

Det finns dock en hel del som varje enskilt företag kan göra för att möta lågkonjunkturen på bästa sätt. Ett ofta bortglömt område för ökad effektivitet och lönsamhet finns inom inköp och logistik. Det gäller för alla företag, såväl de allra största, de medelstora som de små. Logistiken – det vill säga flödet av varor och information – är en värdefull källa till ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Stora förbättringar kan uppnås genom att tillsammans med anställda, leverantörer och kunder kartlägga och förbättra företagets inköps- och logistikprocesser, från leverantörer till slutkund. Utifrån en helhetssyn på dessa processer och grundläggande kunskaper i inköp och logistik kan betydande effektivitetsvinster åstadkommas. Nu finns ju dessutom den tid och det fokus som krävs för att arbeta målinriktat med företagets processer.

Jag är övertygad om att ett förnuftigt arbete med inköp och logistik i många fall kommer att bli det som avgör hur lågkonjunkturen drabbar det egna företaget. I vissa fall rentav skillnaden mellan överlevnad eller undergång. Ge därför de som arbetar med inköp och logistik tydliga mål, ställ krav och ge handlingsutrymme och resurser. Fokus på inköp och logistik är i dessa tider minst lika viktigt som satsningar på marknadsföring och försäljning. Varje sparad inköpskrona – som inte försämrar företagets försäljning, prestation och leverans – leder faktiskt till en hundraprocentig effekt på sista raden.

När en säljare presenterar sina idéer kring försäljning och resultat gör han det ofta på ett övertygande sätt, vilket inte är särskilt konstigt. Säljaren vet hur ett budskap ska säljas in och påverka. De medarbetare som arbetar med inköp och logistik är ofta betydligt sämre på att sälja sina idéer och förslag. De arbetar som regel i det tysta och kliver inte fram och visar vad de kan. Ansvaret ligger främst hos inköparna och logistikerna, men även chefer och arbetsgivare har mycket att vinna på att lyfta fram dem som arbetar i företagets inköps- och logistikprocesser.

Nu i den bistra lågkonjunkturen är det samtidigt högkonjunktur för förändring! Nu kan det gamla, slentrianmässiga ifrågasättas och prövas. Nu finns det möjligheter att tänka nytt, utnyttja resurserna bättre, samarbeta effektivare och ta de utvecklingssteg som kan visa sig avgörande för framgång när det vänder. För vänder gör det. Snart.Hur stora och små företag hanterar sina inköp och sin logistik kan bli avgörande för hur de klarar konjunkturen, menar Hans-Gunnar Gustavsson.
Detta är Silf
Silf är en snabbt växande medlemsorganisation som sammansluter cirka 2 500 professionella inköpare och logistiker. Tillsammans med Swedbank genomför Silf sedan 15 år konjunkturbarometern PMI, Purchasing Managers Index, Inköpschefsindex. I Silf ingår även utbildningsföretaget Silf Competence och tidningen Inköp + Logistik.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-01-20