NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 2 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Ny roll för Almi ökar möjligheten till företagslån

Många små och medelstora företag lider i finanskrisens kölvatten en akut brist på pengar. Efter ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor från regeringen får Almi en ny och bredare roll och kommer att samarbeta närmare med bankerna, däribland Swedbank.
Finanskrisen och den svaga konjunkturen har medfört en ökad kreditåtstramning från bankerna som försatt många små och medelstora företag i en svår situation.

Almi har hittills främst varit inriktat mot små och nystartade företag. Efter regeringens kapitaltillskott ska Almi nu även lägga fokus på medelstora företag och betydligt större krediter.

I dag är även ett betänkande ute på remiss. Betänkandet innefattar bland annat förslag på att samla statens insatser för finansiering till små och medelstora företag hos Almi. Det föreslås även en samfinansieringsmodell för Almi och bankerna. Detta innebär att Almi kommer att arbeta ännu närmare bankerna och dess ledning, på såväl strategisk som operativ nivå.

Almis finansieringsgräns borttagen

Almi vänder sig till företag med max 250 anställda alternativt max 50 miljoner euro i omsättning. Tidigare var en typisk kund som vände sig till Almi ett litet, nystartat företag med kreditbehov kring 500 000 kronor. Nu får man kreditförfrågningar från större, etablerade företag på belopp på 20–40 miljoner.

– Tidigare fanns en gräns att Almi skulle få ta max 50 procent av finansieringen. Denna är nu borttagen eftersom bankerna inte har samma möjlighet till finansiering längre, säger Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör, Almi.

Närmare samarbete

– Idealet är att möta kunden och arbeta tillsammans med bankerna redan i offertförfarandet. Almi kan ta den större delen av finansieringen i ett riskfyllt skede. Vi vill dock alltid ha med banken, även om det bara gäller 10 eller 20 procent av finansieringen i ett riskfyllt skede. Detta för att kunderna behöver en långsiktigt god bankkontakt. Om kunden utvecklas enligt plan och stärker sin soliditet och lönsamhet, så är tanken att banken inom 3–4 år ska svara för hela finansieringen, fortsätter Anna Hallberg.

– Vi ser mycket positivt på Almis nya roll. Nu kan vi förstärka vårt samarbete ytterligare, vilket innebär att vi tillsammans kan ställa upp även för bankens medelstora kunder och hjälpa dessa i tider av finansiell oro, säger Catrin Fransson, chef Kunderbjudande och Produkter, Swedbank.

"En styrka att inte behöva säga nej"

För att säkerställa att kunden, så snart som möjligt, går över till en ren bankfinansiering kommer Almi även fortsättningsvis att vara lite dyrare än banken. Historiskt sett har detta inneburit cirka 1–2 procent mer i ränta.

– Jag har arbetat som företagsrådgivare i bank och vet därför att det tråkigaste som finns är att säga nej till kunden. Därför vill jag uppmana alla att hellre kontakta Almi en gång för mycket än en gång för lite. Det är en styrka att inte behöva säga nej direkt till en stor kredit, om företaget anses ha en långsiktig överlevnadsförmåga. Vårt samarbete är helt klart en win-winsituation för företagen, Swedbank och Almi, menar Anna Hallberg.

Kontakta banken
Catrin Fransson, chef Kunderbjudande och Produkter på Swedbank, hoppas kunna stärka samarbetet med Almi.

Anna Hallberg, vice vd och finansdirektör på Almi, uppmanar företagare att hellre kontakta Almi en gång för mycket än en gång för lite.
Företag ska få uppskov med skatten
En av de nyaste delarna i regeringens krispaket är en tidsbegränsad lag som ger arbetsgivare möjlighet att skjuta på inbetalningen av skatten. Den ska möjliggöra för företagaren att behålla personal och klara sig igenom den svåra tid som många företag befinner sig i, enligt finansminister Anders Borg.

Förslaget ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motarbeta de negativa effekterna av den aktuella finansiella och ekonomiska krisen. Enligt ett pressmeddelande från regeringen är syftet att minska de likviditetsproblem som uppstår för företag som i dag inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen.

Regeringens förslag innebär att arbetsgivare under högst två månader under året kan få uppskov med att betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminära skatt och i stället betala en ränta till staten. Företaget ansöker om uppskov hos Skatteverket. Uppskovet gäller som längst i ett år.

Reglerna kommer att gälla löner som betalas ut från och med februari till och med december 2009.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-02-17