NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 2 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Så blir börsåret 2009

Med ett 2008 som bjöd på ett av de värsta börsåren i mannaminne, såväl på den svenska marknaden som på de utländska, är det nu dags att blicka framåt. Swedbanks aktiestrateger menar att vi kan lägga ett "skapligt" börsår till handlingarna när böckerna för 2009 stängs.
Förklaringen till föregående års dystra utveckling är inte en utan två. Den första är den finansiella kris som har sitt ursprung i den amerikanska bolånemarknaden men som kommit att påverka hela det globala bankväsendet och även riskerar att påverka den andra förklaringen, nämligen lågkonjunkturen. Denna skulle ha kommit oavsett den finansiella krisen men riskerar nu att bli djupare och mer utdragen.

Så är allt bara mörker eller kommer vi att kunna skönja ljuset i tunneln under kommande år? Ur ett börsperspektiv är det viktigt att skilja på den allmänna ekonomin och börsens utveckling. En ”sanning” är ju att börsen vänder upp innan den reala ekonomin gör det. Detta kan låta konstigt men har en logisk förklaring, det aktiemarknaden värderar är vinstutvecklingen och tillväxten i eget kapital. Vad som nu sker i ekonomin är en kraftig global inbromsning vilket resulterar i en lägre efterfrågan hos företagen. När efterfrågan faller i så snabb takt som den nu gör blir det väldigt svårt, om inte omöjligt, för företagen att hinna anpassa sig till den nya efterfrågenivån vilket leder till att lönsamheten blir lidande.

Det vi nu ser hända i ekonomin i form av varsel, strukturerings- och besparingsprogram är således att bolagen anpassar sin verksamhet efter den nya efterfrågenivån. Detta är en process som tar några kvartal men när den väl är genomförd så kommer bolagen, förhoppningsvis, att kunna överraska positivt med en bättre lönsamhetsnivå och på så sätt ge stöd till aktiemarknaden, även om aktivitetsnivån är lägre än under det senaste året.

Med andra ord kan vi komma att se ett skapligt börsår för 2009 när vi stänger böckerna, även om den reala ekonomin definitivt kommer att vara i lågkonjunktur under en längre period. Något man bör ha med sig när det gäller den reala ekonomin är att det sannolikt kommer att börja se något bättre ut under andra halvåret tack vare de massiva stimulanspaketen tillsammans med en bättre lagernivå i näringslivet.

Så här långt har vi inte nämnt den finansiella krisens påverkan på börserna. Efter att Lehman Brothers gick i konkurs i höstas utlöstes något som i det närmaste får kallas för panik på de finansiella marknaderna. Helt plötsligt var det en verklig konkursrisk hos de motparter man gjorde affärer med vilket ledde till en misstro och ovilja att låna ut pengar mellan bankerna, en förutsättning för deras verksamhet.

Här har olika stater och centralbanker genomfört, och genomför, enorma räddningspaket, men trots detta så är situationen fortsätt ansträngd. Implikationen av detta för börsen blir givetvis en stor osäkerhet och i ett andra led ett problem genom att bolagens upplåningskostnader blir så mycket dyrare att det blir mindre kvar till aktieägarna. Detta märks i slopade eller sänkta utdelningar.

Så när bankproblemen lättar och bolagens anpassning till en lägre efterfrågan är på plats ser börsmöjligheterna goda ut. För dem som inte har en ansträngd likviditetssituation är det inte ofta det ges ett liknande tillfälle att köpa delar av kapitalstocken och framtida vinster till ett så attraktivt pris.Thomas Jellvik

Johannes Bjerner
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-02-17