NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 3 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönikan

Förändra i dag
– inte i morgon

Det är ingen tvekan om att småföretagare, såväl som storföretag, i dag står inför stora prövningar. Vi befinner oss i ett globalt ekonomiskt läge som innebär utmaningar för alla delar av ekonomin på ett sätt som vi inte skådat i modern tid.
Småföretagare drabbas alltid hårt i tider av ekonomisk nedgång. Det betyder att företagen måste bli än mer effektiva än tidigare och i ännu högre grad fokusera på sin kärnverksamhet. Det kommer att vara av allra högsta vikt att de företag som behöver ta tuffa beslut, tar dem så fort som möjligt, och omstrukturerar i dag snarare än i morgon – om det är det som behövs.

Det nya läget i världsekonomin – med en ökad riskaversion och en pågående global ”deleveraging”, det vill säga att marknadens aktörer går mot en lägre skuldsättning – bidrar till att minska likviditeten i marknaden, och storföretag såväl som småföretag måste vänja sig vid en situation där tillgången på pengar i marknaden är mindre. Att ha tillgång till ett starkt eget kassaflöde kommer att bli allt viktigare för framgångsrika småföretag i framtiden.

Swedbank kan från sin stabila position göra väldigt mycket för att stötta såväl småföretag som storföretag, och detta är något vi kommer att ge allra högsta prioritet. I svåra tider som dessa kan Swedbank särskilja sig från andra aktörer genom bankens unika position inom service och vår lokala kännedom och tradition av att arbeta nära våra kunder.

Vi kommer att i ännu högre grad fokusera på att stötta våra företagsrådgivare på alla våra marknader så att de får möjlighet att fördjupa relationerna med kunderna och hjälpa dem att fatta beslut som i så hög grad som möjligt skyddar företagen mot den pågående recessionen.

Utifrån en sådan fördjupad relation kommer vi att vara väl positionerade att bättre bedöma varje enskild kunds förutsättningar och de unika utmaningar de står inför. Vi ska inte sticka under stol med att våra råd ibland kommer att vara tuffa. Men tuffa råd, och ibland tuffa beslut, är vad som krävs i dagens ekonomiska läge.– Swedbank kan från sin stabila position göra väldigt mycket för att stötta såväl småföretag som storföretag, och detta är något vi kommer att ge allra högsta prioritet, säger vd Michael Wolf.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-03-17