NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Köpstarka marknader i de nordiska grannländerna

I skuggan av mer uppmärksammade utlandsetableringar och exportsatsningar har svenska företags handel med de nordiska grannländerna vuxit. Under en följd av år har handeln med Norge, Danmark och Finland stadigt ökat – och i dag utgör handeln med våra nordiska grannländer en fjärdedel av den totala exporten.
Medan satsningar i exempelvis Sydostasien ger rubriker, har den ökade handeln med våra grannländer inte uppmärksammats särskilt i svenska medier. Vilket inte hindrar att det kan vara en god affär att ta sig in på marknaderna i våra nordiska grannländer.

– Våra nordiska grannländer erbjuder köpstarka marknader och Nordens andel av den totala exporten har ökat mer än handeln med Europa generellt. En del beror på att internationella företag skaffar sig en bas i Sverige, men det beror också på att tillväxten i de nordiska länderna varit snabbare än i övriga Europa, säger Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo.

Svag krona har fördelar
Svenska företag har flera fördelar i de nordiska länderna. Avstånden kulturellt och geografiskt är mindre än för andra exportmarknader, och den lågt värderade svenska kronan har lett till ökad efterfrågan på svenska produkter.

– Många svenska företag har dotterbolag eller försäljningsbolag i de nordiska grannländerna. I Norge, exempelvis, finns tusentals. Handeln över gränserna ökar, och det är inte ovanligt att utländska företag har lager i Sverige och handlar över gränsen, säger Mauro Gozzo.

Swedbank utökar nordiskt företagserbjudande
Swedbank har uppmärksammat den ökade handeln med de nordiska grannländerna och tar ett samlat grepp om sitt nordiska företagserbjudande, som vänder sig till företag som har dotterbolag, annan verksamhet eller som har kunder och leverantörer i Norge, Finland och Danmark.

– Vi erbjuder banktjänster i de nordiska länderna för svenska företagskunder som har kunder eller leverantörer där. Tjänsterna vänder sig både till den som har verksamhet i Sverige men handlar över gränsen och till den som har eller är på väg att etablera verksamhet i Danmark, Norge eller Finland, säger Peter Nordblad, bankchef på Swedbank i Danmark.

Peter Nordblad menar att det innebär ett mervärde för ett företags nordiska kunder att kunna betala till ett konto i det egna landet.

– Det signalerar att man är en seriös aktör och menar allvar med sin verksamhet, påpekar han. Och även små företag kan på detta sätt erbjuda sina nordiska kunder ett mervärde, enkelt och smidigt.

Tjänster som kortinlösen, finansiering, hantering av dagskassor och valutatjänster underlättar ytterligare verksamheten i det nordiska grannlandet. Och för den som funderar på att etablera dotterbolag eller försäljningskontor i något av de nordiska grannländerna, kan Swedbank erbjuda ett nätverk av juridisk hjälp, rådgivning kring bolagsformer, lokala revisionsbyråer och experter på den lokala marknaden.

– Vi har redan hjälpt flera svenska företag på det här sättet. Ett exempel är Gina Tricot som etablerat sig framgångsrikt i bland annat Danmark genom att ta hjälp av rådgivare i vårt nätverk, avslutar Peter Nordblad.


Läs mer om bankens nordiska erbjudande

 


Det är en fördel för svenska företag som etablerar sig i Norden att det kulturella och geografiska avståndet är litet.

Peter Nordblad, på Swedbank i Danmark, berättar att banken tar ett samlat grepp om sitt nordiska företagserbjudande.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-04-28