NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Företaget räcker
inte som pensionsförsäkring

Företagare har dålig koll på sin pension. Samtidigt litar en klar majoritet inte på det allmänna försäkringsskyddet. Det visar en undersökning Swedbank genomfört.
Sveriges småföretagare sätter av för lite till sin pension, enligt en färsk undersökning gjord av Synovate på uppdrag av Swedbank. En fjärdedel saknar helt ett företagsbetalt pensionssparande och nästan hälften saknar sjukförsäkring. Många företagare uppger också att de har dålig koll på pensions- och försäkringsfrågorna.

– Att ha låg kunskap om sin pension gäller svenskar i allmänhet. Däremot borde företagare vara mer engagerade i frågan eftersom de själva måste ordna med sin kompletterande pensionslösning, säger Erika Pahne, ekonom på Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

Många tvivlar på försäkringsskyddet
Pensionen kan ses som en pyramid där basen utgörs av den allmänna pensionen. Den är uppdelad på inkomstpensionen och premiepensionen. Enligt Swedbanks undersökning tvivlar 61 procent av företagarna på att det allmänna försäkringsskyddet räcker.

– Och det stämmer för många. Särskilt för höginkomsttagare är det viktigt att ha en tjänstepension. Men relativt få har koll på vad den innebär, säger Erika Pahne.

I mitten på pensionspyramiden finns tjänstepensionen, eller avtalspensionen. Den är ett komplement till den allmänna försäkringen och betalas av arbetsgivaren – det vill säga av ditt företag.

– I tjänstepensionen betalar arbetsgivaren in en pott pengar varje år. Den summan ska man i regel själv välja placering för, och avsättningen tillsammans med värdetillväxten avgör vilken pension man får i slutändan.

Viktigt att sprida riskerna
Enligt undersökningen sätter egenföretagare i snitt endast av 3,3 procent av sin lön. Till den som är anställd sätts vanligtvis 4,5 % av den anställdes lönebelopp av till en tjänstepension. En rekommendation är att som företagare åtminstone sätta av detta – och ofta bra mycket mer, särskilt om man har en hög inkomst eller tar ut en lägre lön än vad man skulle ha haft som anställd.

– Som egenföretagare är det lätt att se till företaget först och glömma sig själv. Men det är inte säkert att företaget i sig är en så god pensionsförsäkring. Man bör sprida sina framtida möjligheter och risker, säger Erika Pahne.

I toppen på pyramiden ligger det privata pensionssparandet som kan behövas om du vill säkra din levnadsstandard inför pensionen. Och i bistra tider är det än viktigare att se till sin egen trygghet. Många har sett sina besparingar krympa på den fallande börsen.

– Just nu är det många som drar sig för att ge sig in på aktiemarknaden, men när det gäller pensionen som är ett långsiktigt sparande finns det också risk med ett alltför lågt risktagande som kan påverka pensionen negativt, säger Erika Pahne.


Låt oss på banken göra en Trygghetsanalys

Fördelaktigt med pensionssparande
En av fördelarna för företag att pensionsspara är att löneskatten för pensionspremier oftast är lägre än arbetsgivaravgiften för lön. Pensionspremier blir därigenom billigare för företaget än motsvarande löneuttag.

Läs mer om avdragsrätten här
 


Enligt Erika Pahne borde företagare engagera sig i pensionsfrågan eftersom de själva måste ordna med sin pensionslösning.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-04-28