NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 5 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Kassaregister ska stoppa den illegala konkurrensen

Inom ett halvår ska tvåhundratusen företagare inom handel och tjänstesektor ha skaffat sig ett certifierat kassaregister med tillhörande kontrollenhet. Ännu en utgift för företagaren, men också en garanti för minskad illojal konkurrens.
I fortsättningen ska alla kassaregister ha en tillverkardeklaration och vara ansluten till en certifierad kontrollenhet. Kontrollenheten – den lilla svarta lådan – lagrar krypterad och signerad information från det nya kassaregistret. Den företagare som inte skaffar sig ett certifierat kassaregister riskerar en kontrollavgift på 10 000 kronor. Lagen om kassaregister börjar gälla den första januari 2010 och omfattar företag med kontantförsäljning – både kort och kontanter.

Bakgrunden till de nya kraven är att Skatteverket vid kontroller upptäckt fusk med manipulerade kassaregister.

Skatteverket lovar mjuk hållning
De nya kassaregistren måste alltid skriva ut ett kvitto vid köp. Med tonvikt på "ett" – de får inte skriva ut mer än en kvittokopia. Kvittokopior och förhandsnotor måste vara klart märkta så att de inte kan förväxlas med vanliga kvitton. Kassaregistret ska överföra bestämd information till kontrollenheten och får inte ha några andra funktioner än dem som finns specificerade.

Till exempel får kassaregistret inte vara kopplat till annan utrustning eller ha mjukvara installerad som kan påverka funktionerna. Ytterligare krav ställs på kassaregister som används tillsammans med våg eller annan mätutrustning. Då ska hela enheten godkännas av certifieringsorganet Swedac.

Mycket att tänka på med andra ord. Och en ovälkommen utgift för många småföretagare som redan i dag känner sig pressade ekonomiskt. Branschföreträdare har framfört dessa synpunkter till Skatteverket, som mjukat upp tillämpningen av den nya lagen.

– Vi ska självklart ha en mjuk hållning till en början, och vara återhållsamma med kontrollavgifter. Om ett företag kan visa att det har försökt att få fram ett certifierat kassaregister i tid men inte lyckats, kommer vi naturligtvis att ta hänsyn till det. Vi vinner inget på att vara hårda, vi vill i stället ha ett bra samarbete, säger Lars Lundh, projektledare inom kassaregisterprogrammet på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Besked om tillverkare kommer
Ännu finns det inget utbud på marknaden av certifierade kassaregister som tillverkarna kan garantera uppfyller lagens samtliga krav. Skatteverket kommer löpande att publicera namnen på de kassaregister som certifierats av tillverkarna och hoppas att de ska finnas tillgängliga på marknaden före sommaren.

Swedbank kommer att hjälpa sina företagskunder med information om de nya kassaregistren och vilka regler som gäller.

– Vi kommer att ha information på swedbank.se om vilka tillverkare som blir certifierade och en beskrivning av regelsystemen. De handlare som har Babs som kortinlösare kan också få information därifrån, säger Kennet Karlsson, handelsansvarig på Swedbank.

– Det här är en jättebra reform som återställer balansen i konkurrensen, menar han. Tidigare har oseriösa företag kunnat skaffa sig konkurrensfördelar gentemot dem som är skötsamma och betalar skatter och avgifter. Nu blir konkurrensen sundare, vilket många i branschen efterfrågat länge.

Relaterade länkar:
www.skatteverket.se/kassaregister
Länkpil www.svenskhandel.se
Länkpil www.swedac.se
Länkpil Frågor kan ställas till kassaregister@skatteverket.se
Lagen om kassaregister omfattar företag med kontantförsäljning – både kort och kontanter.

Kennet Karlsson, handelsansvarig på Swedbank, menar att den nya lagen återställer balansen i konkurrensen.
Undantag från de nya kraven på kassaregister:
  • Verksamhet som omsätter mindre än fyra basbelopp. För 2009 motsvarar det 171 200 kronor
  • Verksamhet som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen
  • Taxi
  • E-handel och annan distansförsäljning samt hemförsäljning
  • Försäljning av varor eller tjänster i automat eller automatiserad försäljning
  • Automatspel enligt lotterilagen
  • Torg- och marknadshandel

Du kan ansöka om undantag om ditt företag kan tillgodose Skatteverkets behov av tillförlitligt underlag för skattekontroll på annat sätt. Detta gäller i första hand större företag med god internkontroll där innehavaren inte själv står i kassan.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-05-18