NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 5 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Riskaptiten har återkommit

Under de senaste veckorna har Stockholmsbörsen i likhet med det stora flertalet av övriga börser världen över haft en god utveckling. Förklaringarna hittar vi bland annat i det amerikanska räddningspaketet och en del positiva nyheter gällande konjunkturen och den finansiella krisens utveckling.
Stockholmsbörsen hör till de börser som gått allra starkast tillsammans med börser på tillväxtmarknaderna. Dessa har tidigare varit mer pressade än de större börserna och att de på sistone utvecklats bäst signalerar att investerarnas riskaptit åter börjar märkas av. Tittar man på vilka bolag som gått starkast på den svenska marknaden så återfinns där många av de aktier som varit hårdast nedpressade. Flera småbolag har kommit att utklassa större bolag och mycket stora kursrörelser har förekommit i såväl stora som små bolag.

Att mäta oron och osäkerheten i marknaden kan göras på flera sätt, ett är att titta på volatiliteten. Volatiliteten är fortsatt hög men har kommit ner från de väldigt höga nivåer den befann sig på efter Lehman Brothers konkurs. Ett annat sätt är att titta på de så kallade TED-spreadarna, vilket är skillnaden mellan interbankräntan och statspapper, även dessa har kommit ner från de extremt höga nivåerna som rått.

Tillsammans med det faktum att det främst är bolag med högre risk som gått bäst förstärker vår slutsats att en viss riskaptit återkommit på marknaden. Bilden förstärks ytterligare av att även flödena har börjat bli positiva för aktiemarknaden. Under de tre första månaderna i år märktes tydligt att småspararna har börjat återvända in i aktiemarknaden.

De investerade över 10 miljarder kronor netto i svenska aktiefonder under perioden. Detta kan jämföras med ett nettoutflöde på nästan 16 miljarder kronor från aktiefonderna under 2008. Sammantaget är detta viktiga bitar för att förklara den starka börsutvecklingen sedan början på mars.

Är det då dags att mot bakgrund av den kraftiga uppgången börja bli försiktigare? Nej, vi tror att det positiva momentumet i marknaden kan komma att bestå ytterligare en tid och anledningen är som följer.

När ekonomin påbörjade den kraftiga inbromsning som vi upplevt under det senaste halvåret var bolagen inte beredda på detta utan hade en för hög produktionskapacitet och för stora lager. Justeringen av dessa stora lager är en viktig anledning till att ekonomin bromsat in så kraftigt. Produktionen har på detta sätt kommit att bli lägre än den faktiska underliggande efterfrågan. När nu denna lagerkorrigering går mot sitt slut så leder det till att indikatorer som till exempel inköpschefsindex kommer att förbättras och överraska marknaden positivt.

Det sker förmodligen under den kommande tiden då inbromsningstakten i ekonomin vänds till en svag uppgång under andra halvåret 2009.Johannes Bjerner, aktiestrateg på Swedbank Markets, tror på en svag uppgång i ekonomin under andra halvåret 2009.
 


Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-05-18