NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 6, 16 JUNI 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Sena betalningar växande problem för företagen

Försenade betalningar kan hota att stjälpa ett företag. I en färsk undersökning från Intrum Justitia uppger 39 procent av företagen att problemet med försenade betalningar ökat, och 74 procent säger att försenade betalningar är ett hot mot företagets överlevnad.
De senaste sex–nio månaderna har många svenska företag börjat brottas med problem med likviditeten till följd av finanskrisen. Trots att företaget går bra är det ebb i kassan.

Lars Wollung, vd på inkasso- och kundfordringsföretaget Intrum Justitia, pekar på två bakomliggande faktorer till problemet.

– Det är svårare att få betalt i tid samtidigt som det är besvärligare att få låna pengar i banken. Sammantaget pressar det likviditetsnivån nedåt, säger han.

Bra att kontrollera köparen
Råden för att möta det tuffare klimatet är att se över sina rutiner och till exempel redan vid försäljningen kontrollera vem som kan betala och vem som kan tänkas få problem. Det är också viktigt hur leverans- och betalningsvillkoren ser ut.

– Det har en direkt betydelse för vilka kreditrisker man tar och hur länge man behöver ligga ute med pengarna. Det handlar om att ta ett samlat grepp om hela kedjan från kundsegmentering, försäljning, kreditprövning till betalning och inkasso, säger Lars Wollung.

Teresa Hamilton-Burman, företagschef på Swedbank, känner väl igen problemet med illikviditet och att underleverantörer hamnar i kläm när storföretagen ändrar sina betalningsrutiner.

– För många mindre företag innebär det stora problem. Storföretagen jobbar aktivt med sitt rörelsekapital och det kan småföretagare också göra. Här kan banken hjälpa till både med analysen och hur våra tjänster kan stötta dem, säger hon.

"Angrip problemen i tid"
Ett sätt att hantera sena betalningar och likviditetskris kan vara fakturabelåning. Ett annat sätt är att använda cash management-tjänster, CM.

– Det är viktigt att lära sig jobba aktivt med delarna som utgör rörelsekapitalet; kundfodringar, varulager och leverantörsskulder. Som kund bör man vara tidigt ute om man ser problem och prata med sin rådgivare på banken om vilka risker som finns, vilken handlingsplan man har för att hantera situationen och eventuellt behov av extrautrymme, säger Teresa Hamilton-Burman.

Det är tuffare att få lån i dag och banken ställer högre krav på att företagaren själv tar ett helhetsgrepp om ekonomin.

– Det är viktigt att visa att man tar strukturella grepp och inte bara söker en enkel väg med ökad skuldbörda för att hantera situationen kortsiktigt. Att höja skuldsättningen i ett företag med svag likviditet är allt som oftast inte rätt medicin då känsligheten och risknivån bara ökar ytterligare, säger Teresa Hamilton-Burman.Teresa Hamilton-Burman, Företagschef på Swedbank, menar att ett sätt att hantera sena betalningar kan vara fakturabelåning.

Det är viktigt att se över rutinerna säger Lars Wollung, vd Intrum Justitia.
Så undviker du likviditetskris:
  • Jobba aktivt med rörelsekapitalet
  • Titta på möjligheten att belåna fakturor
  • Segmentera kunderna efter kreditrisken redan vid försäljningen
  • Avtala om flera delbetalningar under löptiden i stället för en enda slutbetalning
  • Tala med banken om vilka cash management-tjänster som de kan erbjuda
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-06-16