NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7, SEPTEMBER 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Bättre utsikter för företagen – men osäkerheten består

Uppgifter om konjunkturen duggar tätt. Jämfört med det nattsvarta läget i höstas så har läget ljusnat. Det handlar oftare om tillväxt när jämförelser görs med den senaste månaden. Riskaptiten har ökat på börser och råvarumarknader. De gröna skotten slår ut i blom – men visst gör det ont när knoppar brister ...
För många svenska företag har det senaste året varit besvärligt. Osäkerheten har sällan varit så stor. Stora tapp i orderingången medförde många varsel. För några av företagen har krisen inte riktigt givit sig till känna. Det gäller också många hushåll, som i stället gynnats av lägre räntor och skatter.

Vad kan vi förvänta oss det närmaste året? I höst sker en vändning från ett nedtryckt läge. I olika studier syns rekyler när lager byggs upp. Det rapporteras att företag lägger dubbla order för att säkerställa produktionen. Uppgången kan således kännas hygglig på kort sikt.

Det är svårare att avgöra hur robust återhämtningen blivit när vi nått våren 2010. Den bygger på stimulanser från centralbanker och regeringar. Främst Kina, Japan och USA – men även Europa – har lagt stora stimulanspaket. Så småningom måste dessa fasas ut. Många hushåll och företag – inte minst de finansiella – kommer att fortsätta att dra ned sina skulder. Sannolikt blir 2010 och 2011 konjunkturår där tillväxten ligger under trend. Här följer några konsekvenser för företagen:

  • Orderingången ökar – men det finns kvardröjande oro över hur robust efterfrågan i grunden är.
  • Stimulanserna blir kvar en tid, vilket innebär låga räntor de närmaste två åren trots att styrräntan börjar höjas om ungefär ett år.
  • Läget på kreditmarknaden förbättras – men kapitaltillförsel och riskpremier når inte tillbaka till situationen före finanskrisen.
  • Alla varsel kommer inte att verkställas – men arbetsmarknaden försvagas även efter att tillväxten återkommit och det kan minska orderingången.
  • Högre råvarupriser dämpar vinsterna, för det kommer att vara svårt att höja priset mot kund i det svaga konjunkturläget.
  • Exportföretagen har gynnats av att kronan tappat värde – och fördelarna blir kvar ännu en tid – men gradvis stärks kronan och då dämpas vinstutsikterna.

En slutsats är alltså: bättre men ändå svagare konjunkturläge ställer, tillsammans med ökande kostnadstryck, krav på fortsatta produktivitetshöjningar i företagen. Det har svenska företag visat att de klarat vid tidigare kriser. Nu gäller det att så blir fallet även denna gång!Cecilia Hermansson
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-09-22