NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 9, NOVEMBER 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Använd dina pengar till att göra gott

Kanske känner du dig lite extra givmild i dessa stundande juletider. Glada nyheter! Fåmansbolag kan numera skänka av sin vinst skattefritt. Är du i stället ute efter avkastning finns många alternativ att placera pengar med hjärtat.
Inför jul vill många av oss göra något extra för våra medmänniskor. Ett sätt att påverka är att ge bidrag till ideella organisationer. För att underlätta detta erbjuder Swedbank Robur sina kunder en handfull ideella fonder. Genom att satsa i dem väljer man att årligen skänka 1-2 procent av avkastningen till ideella organisationer inom olika områden.

– Att satsa pengar i en ideell fond är ett utmärkt sätt att kombinera sitt sparande med givande. Ju bättre fonden går desto mer pengar skänker man, säger Ulrica Sjöving, försäljningsansvarig ideella organisationer på Swedbank Robur.

Skänk utan skatt
Sedan i höst kan fåmansbolag dessutom skänka pengar till välgörenhet utan att betala skatt. Bra för företaget – och bra för välgörenhetsorganisationen. Det handlar om att man kan skänka hela eller delar av aktieutdelningen skattefritt, till skattebefriade stiftelser och ideella föreningar med ett allmännyttigt ändamål.

Men man behöver inte skänka pengar för att göra gott. Det finns fler möjligheter att placera pengar med hjärtat och samtidigt se pengarna växa.

Placera ansvarfullt
– I tider av finansiell turbulens och klimathot är det allt viktigare att veta att pengarna man satsar hamnar i företag som är ansvarsfulla och som har hållbara strategier. Det handlar inte bara om att göra gott utan också om företagens långsiktiga överlevnad. Företag som kan hantera risker och möjligheter kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik har bättre förutsättning för långsiktig konkurrenskraft, säger Anna Nilsson, chef för hållbarhetsanalys på Swedbank Robur.

Löpande förbättringsdialog
På Swedbank Robur finns fyra analytiker som enbart sysslar med hållbarhetsanalys. Analyserna sker branschvis med störst fokus på svenska bolag. Analytikerna studerar företagens arbete med miljöhänsyn, affärsetik och mänskliga rättigheter.

– Vi för löpande diskussioner med de bolag vi analyserar. Utöver det har vi fördjupade förbättringsdialoger med en rad bolag på områden där de är svaga. För kundens skull vill vi hitta ansvarsfulla bolag att investera i och vi vill ställa krav på dem så att de utvecklas i positiv riktning, säger Anna Nilsson.Anna Nilsson

Ulrica Sjöving
 • Swedbank Robur är marknadens största aktör inom ansvarsfulla investeringar.
 • Etik och hållbarhet är ett prioriterat område. Fyra analytiker arbetar heltid med att analysera och föra dialog med företag ur ett hållbar-
  hetsperspektiv.
 • Swedbank Robur erbjuder ett tjugotal etik- och miljö-
  fonder samt en handfull ideella fonder.
 • Hållbarhetsanalyserna görs branschvis och granskar bland annat företagens produkter, produktions-
  processer och leverantörer för att bedöma hur företaget hanterar risker och möjligheter med koppling till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.
 • De första etikfonderna i Swedbank startades redan på 1980-talet.
 • Swedbank Robur förvaltar i dag 65 miljarder kronor i fonder med någon form av etisk inriktning.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-11-10