NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 9, NOVEMBER 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Småföretagsbarometern

Dystert nu men
stor framtidstro

Den djupa konjunkturnedgången har satt sina spår: Sveriges småföretag gör dystra siffror just nu. Men ljuset i tunneln är nära enligt Swedbanks och Företagarnas småföretagsbarometer.
Konjunkturnedgången fortsätter och sprider sig till fler branscher. Det visar Småföretagsbarometern som Swedbank och Företagarna presenterade på tisdagen.
– Situationen för företagarna har försämrats ytterligare jämfört med i våras. Och det är nedgång på alla plan: orderingång, omsättning och sysselsättning, säger Jörgen Kennemar, Swedbanks ekonomiska sekretariat.

Hela 40 procent av småföretagen tycker att lönsamheten har försämrats under det senaste året och konjunkturindikatorn är nästan nere på 1992 års bottennivå.
– Förutsättningarna är dock annorlunda nu jämfört med 90-talet. Dels är räntorna väsentligt lägre och dels förs det en expansiv finanspolitik, vilket inte var fallet i början av 1990-talet. Det påverkar företagen i positiv riktning, säger Jörgen Kennemar.

Ljusare i vår
Men optimismen inför nästa år är däremot stor. Fyra av tio företag spår en förbättrad lönsamhet under nästa år. Och hela 64 procent tror att det finns goda utsikter att expandera.
– Att det finns optimism är bra och chansen är stor att det vänder uppåt nu. Däremot finns en risk att det inte går så fort som företagarna förväntar sig., säger Jörgen Kennemar.

Med erfarenheter vid tidigare konjunkturuppgångar har företagarna en tendens att överskatta den förväntade utvecklingen. Avgörande för den framtida utvecklingen är vad som händer med den globala och svenska konjunkturen. En fortsatt hög arbetslöshet och på sikt en gradvis mindre expansiv politik kan äventyra återhämtningen i småföretagskonjunkturen.
– Återhämtningen sker från en låg nivå och på bräckliga grunder varför en viss försiktighet ska tas vid tolkningen av småföretagens konjunkturförväntningar, säger Jörgen Kennemar.

En annan glad nyhet är att lågkonjunkturen inte hindrat företagen från att satsa på utveckling av verksamheten. En tredjedel av de tillfrågade har investerat i nya produkter eller tjänster och nästan 40 procent har gått in i nya marknader eller marknadssegment.
– Det är positivt och kan innebära att småföretagens konkurrenskraft kan stärkas i framtiden, säger Jörgen Kennemar.
Läs mer om småföretagsbarometern


Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-11-10