NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1, JANUARI 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Slopad revisionsplikt ska lätta små-
företagens börda

Kravet på revision är på väg att avskaffas för 96 procent av Sveriges alla aktiebolag. Det betyder att bara de största bolagen kommer att ha kvar revisionsplikten. I övriga bolag blir den frivillig. Syftet är att minska de administrativa kostnaderna för småföretag och ge de svenska bolagen samma förutsättningar som inom de flesta EU-länder.
Det avskaffade kravet på revision är ett led i EU:s ansträngning att minska den administrativa bördan på småföretag med 25 procent fram till 2012. Enligt regeringens utredning sparar förslaget kostnader för företagen på 5,8 miljarder på slopad revisionsplikt.

I dag är det förutom Sverige bara Malta av de ”gamla” EU-länderna som har kvar kravet på revision. Även i Norge kvarstår kravet, men är under utredning.

– Det viktigaste är att företagaren själv nu får välja om det ska vara revision i bolaget eller inte.

Framför allt banker och andra kreditgivare kan även i fortsättningen komma att fortsätta kräva revision av bokslutet men då är det efterfrågestyrt och inte en tvingande regel, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd på Företagarna.

Revisorn blir rådgivare
Även om kravet på revision slopas kvarstår ändå behovet av revision i många fall och argumenten för fortsatt revision på frivillig basis är starka.
  • Revisionen är en kvalitetsstämpel gentemot affärspartners och kreditinstitut och kan vara en säkerhet vid affärstransaktioner.
  • Ordning och reda och bättre kvalitet i redovisningen minskar också risken för ledning och ägare att råka ut för obehagliga överraskningar.

Erfarenheten från andra länder där revisionsplikten slopats visar att många bolag ändå valt att behålla revisorn men att uppdraget ändrats och snarare kommit att handla om rådgivning än revision.

– Till exempel i Storbritannien har revisionen i allt högre grad ersatts av annan typ av kvalitetssäkring. Revisorn är fortfarande efterfrågad men tjänsterna har mer direkt anpassats efter det aktuella kundföretagets behov och revisorns roll blir mer konsultativ. Den utvecklingen tror jag kommer också i Sverige, säger Peter Bodin, vd på revisionsjätten Grant Thornton.Det blir mindre pappersarbete när revisionsplikten eventuellt avskaffas.
Avskaffandet av revisionsplikten föreslås gälla företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier:
  • Balansomslutning som understiger 41,5 mkr
  • Årlig nettoomsättning som understiger 83 mkr
  • Färre antal anställda än 50

Riksdagen väntas fatta beslut om slopad revisionsplikt under våren för att tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 juni 2010.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-01-19