NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 1, JANUARI 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Vinnarna förstår globaliseringen

Sverige är del av en gigantisk omstruktureringsprocess. Den globala finansmarknadskrisen drev på utvecklingen, särskilt inom vissa branscher, men tecknen fanns där redan långt tidigare.
Utvecklingen innebär i första hand förändrade förutsättningar för de mindre företagen: konkurrensen har blivit allt tuffare samtidigt som nya möjligheter öppnas upp när nya marknader blir tillgängliga.

Förändringarna kan beskrivas på följande sätt: För det första, entreprenörskapet blir i allt högre grad globalt - man behöver bara nämna företag som Ebay, Google, Microsoft, Virgin och svenska Skype, för att förstå att ”born global” är en realitet. För det andra kommer existerande mindre företag med tillväxtambitioner i högre utsträckning behöva förlita sig på export och etablering på utländska marknader. För det tredje koncentreras tillväxten till väl avgränsade geografiska områden – sk kluster – inte minst i de länder som är på väg in i en industrialiseringsfas, exempelvis i Sydostasien och delar av Östeuropa.

Dessa processer påverkar också företagandets organisation och struktur. Gamla strukturer ersätts av mer nätverkbaserade organisationer med ett tätare samspel mellan leverantörer, beställare och kunder. Fler branscher kommer utveckla ”open source” för att utveckla sina produkter där särskilt kundernas bidrag blir viktiga. Beroende på bransch och specialisering kommer konkurrenskraft hos företagen bygga på var de lokaliserar sina produktionsenheter och deras kompetens att binda ihop produktionsenheter som är geografiskt spridda med kundernas önskemål. För det individuella företagets överlevnad kan det vara nödvändigt att finnas i ett kluster för att komma i åtnjutande av den kunskap som finns lokalt i klustret samtidigt som kanaler till utlandsmarknader måste byggas.

På sikt förväntas marknadspotentialen vara störst för tjänstebranscherna. En åldrande och rikare befolkning leder till efterfrågan på frisk- och sjukvårdstjänster, men också rekreationstjänster. Bioteknik/medicinföretag förväntas att leverera produkter som ökar livskvaliteten hos en åldrande och krävande befolkning. Betalningsviljan kommer vara god hos stora kundgrupper som kommer forma sitt liv efter glödlampefilosofin: att lysa klart och starkt så länge som möjligt för att därefter snabbt slockna in. För företag som specialiserat sig på företagsnära tjänster – ofta finns en anknytning till en industriprodukt – medför globaliseringen ett ökat behov av marknadsföringsinsatser och liknande konsulttjänster.

Världsekonomins tyngdpunkt rör sig sakta åt sydost. Opec-länderna, Sydostasien och andra utvecklingsländer kommer bli viktigare i den globala ekonomin. Marknadskännedom om dessa länder kan vara ett framtida överlevnadsvillkor för svenska småföretag. Kompetens att exportera till - och verka i – andra länder blir därför också en strategiskt allt viktigare tillgång för företaget.Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-01-19