NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 3, MARS 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Bästa tipsen för en hållbar arbetsvardag

Sälja, producera, budgetera, skaffa nya kunder, fixa momsbetalningar. En småföretagares vardag är fylld av sysslor som måste hinnas med för att firman ska gå runt och vara lönsam. Då är det lätt hänt att frågor som handlar om miljö och socialt ansvarstagande hamnar vid sidan om.
– Det är olyckligt, eftersom frågor kring miljö, mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande blir alltmer viktiga, även i konkurrenshänseende. Den företagare som inte drivs av att se över sin miljö- och CSR-policy kommer snart bli varse att kunderna gör det. Har man inte på fötterna så lär man bli omsprungen av konkurrenter som är mer alerta i frågan, menar Staffan Dahlbeck, CSR-koordinator på Swedbank.

Konkurrensfördelarna är också en av anledningarna till att banken, vid kreditgivning, lägger stor vikt vid ett företags arbete med miljöfrågor och frågor som rör socialt ansvarstagande.

Pratar etik och miljö med företagen
– När vi beviljar krediter använder vi en miljöprövningsmodell där företagaren svarar på ett antal frågor som rör miljö, klimat och socialt ansvarstagande. Det ger oss en chans att föra en dialog med företaget kring dessa viktiga frågor, säger Staffan Dahlbeck.

För många småföretagare handlar miljö- och etikfrågor om produktionsprocessen och att veta vad man importerar. Visst kan det vara svårt att ha koll på sina leverantörer, som kanske befinner sig på andra sidan jordklotet, och säkerställa att de lever upp till kraven på miljövänlighet och mänskliga rättigheter. Men man kan alltid börja gräva där man står. Staffan Dahlbeck tipsar:

– Ställ krav på leverantörerna att de garanterar en bra och hållbar produktion. Fråga hur de följer upp produktionen och om de har lokala konsulter på plats som kan säkerställa att leverantörerna sköter sina åtaganden korrekt.

Webbverktyg vägleder
Den ideella föreningen Prevent, som sysslar med arbetsmiljöfrågor, har tagit fram ett webbaserat verktyg, Verksam, speciellt utformat för mindre företag som vill förbättra sig inom arbetsmiljö och andra prioriterade områden.

– Verksam hjälper företagaren att få ett helhetsperspektiv på verksamheten och väcker frågor att jobba vidare med. Miljöfrågor och frågor kring CSR är två exempel på sådana ämnen som kan utveckla verksamheten, säger Gunnar Lagerström, projektledare för Verksam, och tillägger:

– Hållbart företagande handlar om mer än enbart direkt miljöpåverkan. Det berör i högsta grad även arbetsmiljön. I det långa loppet handlar det om att få klirr i kassan för fortsatta investeringar, genom att man har ett företag där personalen trivs och mår bra, och som kunderna litar på. Då stannar personalen och kunderna kvar.


Läs mer på Verksams sida

Hållbart företagande är mer än bara miljöpåverkan, säger Gunnar Lagerström, projektledare för Verksam.

Staffan Dahlbeck varnar för att de företag som inte tar sitt miljöansvar riskerar att bli omsprungna.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-03-16