NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 3, MARS 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Mycket att göra för regeringen innan mandatperioden går ut.

Ska regeringen hinna infria vallöften för småföretagare?

Det råder bråda tider om regeringens ska hinna infria vallöftet om mindre regelkrångel för landets företagare. Det hävdar Näringslivets regelnämnd, NNR, som jobbar för att förenkla vardagen för företagare.
I förra valrörelsen lovade regeringen att minska regelkrånglet för landets företagare. De administrativa kostnaderna skulle sänkas med en fjärdedel före hösten 2010. Men i en nyligen genomförd analys av Näringslivets Regelnämnd, NNR, visar det sig att bara en liten del av de förenklingar som regeringen lovade har genomförts.

NNRs undersökning visar att tre av fyra företagare tycker att regelbördan är oförändrad. Företagarna är mest missnöjda med krånglet kring skatter, arbetsrätt och miljöbalkens regler.

– Detta är tre områden som företagarna anser vara de mest viktiga att se över. Tyvärr är det inte de områden som har prioriterats. Det gör att företagarna upplever att väldigt lite har gjorts för att förenkla för dem, trots att regeringen de facto har kommit fram med 460 regelförenklingsåtgärder under 2007 och 2008, säger Jens Hedström, vd på NNR.

Brist i kommunikationen

Han tror att företagarna kan ha svårt att uppfatta att regeringen gör tillräckligt för att förenkla deras vardag eftersom många av förenklingarna är så branschspecifika att de flesta företagare inte ens märker av dem. Även bristande kommunikation spelar en stor roll.

– Det handlar inte bara om att göra rätt saker. Det gäller också att tala om vad som gjorts. Det finns risk att företagarna inte märker av vissa regelförenklingar helt enkelt eftersom kommunikationen inte har gått fram, säger Jens Hedström.

Han tycker att regeringen gick ut ambitiöst men att det nu gäller att ta krafttag, framför allt på de områden som företagarna själva anser vara viktigast.

– Regelförenklingsarbetet kan bara leda till verkliga och kännbara förenklingar om de åtgärder som genomförs är de som företagen verkligen vill ha och efterfrågar.

Viktigt för konkurrensen

Det är inte bara i Sverige som arbetet med förenklade företagsregler pågår. I hela EU är arbetet med att förenkla för företagares vardag i full gång.

– Då gäller det för Sverige att hänga på om vi ska kunna stå oss i konkurrensen med de europeiska företagen, avslutar Jens Hedström på NNR.


NNR
Den ideella föreningen Näringslivets Regelnämnd, NNR, har till uppgift att verka för färre och enklare regler för företagare. Varje år genomför de en analys, NNRs Regelindikator, som är en utvärdering av den sittande regeringens regelförenklingsarbete.
 


Jens Hedström.
Ett steg på vägen: Sänkt aktiekapital klart
I februari tog regeringen beslut om att sänka kravet på aktiekapital från 100 000 kronor till 50 000 kronor har förslaget gått igenom. Beslutet medför att kravet på aktiekapital sänks till samma nivå som på 90-talet, det vill säga 50 000 kronor – något som innebär stimulans till att våga starta eget. Möjligheten kvarstår dock att välja ett högre aktiekapital, vilket skapar en flexibilitet för företagarna.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-03-16