NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4, APRIL 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Månadens entreprenör

De gör kunderna till miljöhjältar

Inrego AB i Täby tilldelades Swedbanks Hållbarhetspris 2010. Genom att återanvända it gör Inrego sina kunder till miljöhjältar samtidigt som man skapar lönsam tillväxt.
Inregos vd och ene grundare, Henrik Nilsson, är ”otroligt glad” över att företaget tilldelats Swedbanks Hållbarhetspris 2010.

– Dels eftersom just hållbarhet är vår affärsidé, dels eftersom det ger branschen för begagnad it viktig uppmärksamhet, förklarar han.

Inrego utgör ett tydligt bevis på att det inte finns någon motsättning mellan miljöhänsyn och lönsamhet. Vad som började i en liten butik i Lund 1995 är i dag ett företag med en omsättning på över 100 miljoner, och mer än 50 anställda. Men Inregos potential är betydligt större än så.

Hellre återanvända än återvinna
– Det säljs 1,8 miljoner datorer i Sverige per år, och vi och våra kolleger tar bara hand om en bit över 100 000 per år, konstaterar han.

Inregos snabba tillväxt visar dock att allt fler förstår att det är klokare att återanvända än att återvinna it-utrustning, att datorer inte är slit-och-släng-varor de heller. Till dem som ännu inte förstår har Henrik urstarka argument.

– 80 procent av en dators energiförbrukning sker i samband med tillverkningen, och det går i snitt åt 240 kilo fossila bränslen och 22 kilo kemikalier för att tillverka en vanlig pc.

Slut på lager av gamla datorer
Många av Inregos kunder har tidigare haft förråd fulla av gamla datorer, eftersom de varit osäkra på hur de ska hantera de känsliga uppgifter som finns i dem.

– Vi lämnar certifikat på att informationen är raderad och inte kan återskapas, och betalar dessutom för datorerna, berättar han.

Inrego har mestadels företagskunder och är specialiserat på it-skiften, som när ett börsbolag vill byta ut hela sin it-park. Man sköter om hela servicekedjan, från installation av önskade program och ny utrustning till bortforsling och radering av gammal.

På Inregos hemsida säljs begagnade datorer även till privatpersoner, till ungefär halva priset mot vad nya datorer kostar ute i butikerna.

– Vi ger ett års garanti på de begagnade datorer vi säljer, men det är väldigt sällan någon behöver använda den.

Inrego säljer och köper numera datorer i hela Europa, och även i USA. Via kontaktnätet av leverantörer och återförsäljare hoppas man bli ledande i Europa inom begagnad it.


Tre goda råd till andra företagare
Från Henrik Nilsson, Inrego AB, Täby.

1. Definiera företagets värderingar och arbeta för att alla i organisationen delar dem och lever efter dem!

2. Var öppen med information inom företaget! Kunskap föder ansvar.

3. Arbeta målinriktat och långsiktigt! Definiera målen och de aktiviteter som måste genomföras för att målen ska kunna uppnås. Genomför aktiviteterna!
 


Inregos vd Henrik Nilsson vet att tillväxtspotentialen är stor:
– Vi tar bara hand om 100 000 datorer varje år. Det säljs 1,8 miljoner!

Fredrik Nicklasson och Erik Pettersson från Inrego tog emot Swedbanks Hållbarhetspris på Moderna Museet den 25 mars.
Juryns motivering
Inrego AB i Täby tilldelades Swedbanks Hållbarhetspris 2010 av följande skäl:
”Med en innovativ affärsidé som tar sig an det snabbt växande globala hotet med elektronikskrot och ökar livslängden med minst 100 %, gör man kunderna till miljöhjältar. Man tar återvinning vidare till återanvändning och genom att skapa nytta och ta betalt i alla led får man lönsamhet och hållbarhet att gå hand i hand.”
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-04-28