NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4, APRIL 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Månadens tips

Deklarera smartare!

Nej. Det finns inget sätt att komma undan. Det är dags att ta itu med årets deklaration! Bättre Affärer lotsar dig bland nya regler och viktiga punkter.
Varje år dimper den ner i lådan och varje år väntar de flesta för länge med att sätta tänderna i sin deklaration. Madeleine Åkerman är skattejurist på Swedbank och arbetar med skattefrågor till vardags. Hennes första tips är enkelt men viktigt:
– Kontrollera alla förtryckta uppgifter. Det kan faktiskt stå fel! Och börja i tid med dina papper så du hinner gå igenom allt en extra gång.

Men vad som händer sedan är lite mer komplicerat, skattereglerna för företagare är snåriga. Om du inte har de rätta kunskaperna bör du be om hjälp av en revisor eller redovisningskonsult.

Madeleine har fler tips om saker som du bör tänka på nu i deklarationstider:
 • Vissa avgifter är inte avdragsgilla, det handlar bland annat om böter, förseningsavgifter, överrepresentation eller lyxrepresentation.
  Läs mer om avdrag för representation

 • Om ditt företag har gjort vinster på kapitalplaceringsaktier och liknande under 2009 är det viktigt att komma ihåg att plocka fram gamla förluster på kapitalplaceringar från tidigare år som har hamnat i den så kallade ”aktiefållan” och kvitta dem mot vinsterna.

 • Äger man kvalificerade andelar i ett fåmansbolag ska en K10-blankett upprättas och bifogas deklarationsblanketten. Du bör fylla i K10-blanketten även om du inte plockat någon utdelning eller sålt aktier under året eftersom du då räknar fram ditt så kallade gränsbelopp som du inte utnyttjat och som istället kan utnyttjas i framtiden vilket kan ge dig en lägre skattekostnad då.

  Nytt för i år:
 • Från och med taxeringsår 2010 ändrades reglerna för periodiseringsfonder, vilket innebär att dessa måste plockas fram i en särskild ordning. Äldst plockas fram först!
  Vad är en periodiseringsfond?

 • Inventarier av mindre värde får dras av i sin helhet. Med mindre värde avses för taxeringsår 2010, 21 400 kronor.

 • Skatteverket har aviserat att de kommer att göra utökad kontroll av deklarationer för delägare som lyfter stora utdelningsbelopp eller redovisar kapitalvinster på avyttringar av onoterade aktier som uppges vara ej kvalificerade andelar. Kontroll kommer att göras om det finns ytterligare bolag som ägs av delägaren eller närstående till honom/henne och i så fall om vinstmedel från det aktuella bolaget kan anses komma från verksamheten som bedrivs eller har bedrivits i ett kvalificerat bolag. Orsaken till att de gör denna extra deklarationsgranskning är de fem Regeringsrättsdomar som kom i januari i år angående hur begreppet ”samma eller likartad verksamhet” ska tolkas. Det är alltså extra viktigt att tänka på hur utdelningen eller kapitalvinst på avyttringar av aktier i ett onoterat bolag ska redovisas och beskattas dvs. på en K10 eller K12 blankett.Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-04-28