NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 5, MAJ 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Ny marknadsplats ger pengar till gröna idéer

Med hjälp av Globe Forum har Swedbank skapat en webbaserad marknadsplats för lokal klimatkompensering. Pengarna ska gå till gräsrotsfinansiering av svenska företag med hållbara affärsidéer.
Att klimatkompensera är frivilligt och innebär att man skänker pengar för att kompensera att man på andra sätt kanske inte är helt miljövänlig. I och med satsningen med Globe Forum blir Swedbank det första företag i Sverige som klimatkompenserar lokalt. I ett första steg skänker banken 2 miljoner kronor till marknadsplatsen. Vilka idéer som är värda att få pengar beslutas i samråd med Swedbanks medarbetare landet runt, vilka därmed blir mer delaktiga i bankens hållbarhetsarbete.

I höst kan även andra företag, organisationer och privatpersoner ansluta sig till marknadsplatsen.
– Intresset för frivillig klimatkompensation är glädjande stort, och flera börsbolag och kommuner har redan hört av sig till oss, berättar Peter Nygårds, chef för Samhällskontakter på Swedbank.

Globe Forum är en internationell, digital marknadsplats där entreprenörer, uppfinnare, investerare, sponsorer och företag kan mötas för att ta del av varandras idéer och hitta samarbeten. Allt med hållbarhet som förtecken.

Västvärlden får ta sitt ansvar

Johan Gorecki, vd på Globe Forum, säger att vi inte kan kräva att de fattigaste länderna dämpar sin tillväxt för klimatfrågans skull.
– Det bästa vi i västvärlden kan göra är att bidra med innovationer på miljöområdet, som hela världen kan få glädje av, menar han.

Liksom Peter Nygårds hoppas Johan att den nya marknadsplatsen ska stärka Sveriges position som miljöinnovationsland, och bidra till såväl tillväxt som nya arbetstillfällen.
– På sikt kommer vi att organisera mikrokrediter på gräsrotsnivå inom ramen för den nya marknadsplatsen, och möjligheter till att investera i innovationsföretagen, berättar Johan.

Nya idéer presenteras
I år anordnar Globe Forum och Swedbank en sorts auditions landet runt, där miljöinnovatörer får presentera sina idéer inför en nyfiken skara affärsanalytiker, betydligt mer vänligt inställd än juryn i Idol.

Svenska företag klimatkompenserar för ungefär 100 miljoner per år, oftast genom FN-ledda CDM-projekt bidra till miljöinsatser i utvecklingsländer.
– CDM är jättebra, men med den nya marknadsplatsen öppnar vi en helt ny möjlighet till klimatkompensation, som hjälper svenska innovatörer och företag på hållbarhetsområdet att hitta finansiärer och donationer, förklarar Peter. Läs gärna mer om den nya marknadsplatsen på www.globeforum.com.


  • CDM = Clean Development Mechanism, ett FN-lett system för klimatkompensation för aktörer i länder anslutna till Kyotoprotokollet.
  • Mikrokredit = lån på små summor som amorteras så snabbt gäldenären har möjlighet, enligt förebild från nobelpristagaren Muhammad Yunus och hans Grameen Bank i Bangladesh.
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-05-18