NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 6, JUNI 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Upp och ner, ner och upp. När finansmarknaden är nyckfull måste sparportföljen ses över ofta.
Istockphoto
Månadens tips

Glöm inte att se över dina placeringar!

Finansmarknaderna har åkt bergochdalbana i vår. Det gör att fördelningen av aktier och räntor i din sparportfölj kan ha ändrats. Se över dem så att de stämmer överens med den långsiktiga strategi du har för ditt sparande!
- Rebalansera din portfölj genom att köpa och sälja av placeringar för att återgå till den långsiktiga fördelningen som du en gång bestämt dig för, råder Martin Bolander som är marknadsstrateg på Swedbank Investment Center.

Jämna ut fördelningen

Om aktiekurserna faller kraftigt minskar aktieandelen i portföljen och tvärtom när aktiemarknaden stiger. Fördelningen mellan aktier och räntor stämmer då inte längre överens med den strategi som portföljen ska följa, vilket påverkar avkastningen och risken. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över hur fördelningen av olika tillgångsslag i portföljen ser ut, inte minst efter vårens kraftiga kursförändringar.
    Martin Bolander menar att en kontinuerlig rebalansering innebär att man säljer av respektive köper tillgångar för att bibehålla den långsiktiga fördelningen som man en gång bestämt sig för.
    Samtidigt tillägger han att rebalanseringen inte har något att göra med de förväntningar man har om den framtida kursutvecklingen på kort sikt, snarare tvärtom.

Håll dig till din filosofi

Det handlar om att hålla fast vid den placeringsfilosofi man har valt utifrån sin riskbenägenhet och tidshorisont för sparandet snarare än att försöka följa börsens dagliga upp- och nedgångar.
    - Tyvärr handlar många irrationellt. När börsen gått upp under en längre tid ökar de risknivån genom att ha en allt högre andel aktier. När börsen går ner säljer de av aktier och därmed minskas risken. Den som följer marknaden på det här sättet och ändrar risken efter marknadsförutsättningarna hamnar oftast på efterkälken, säger han och tillägger att det sällan är bra att ändra den långsiktiga fördelningen efter de olika marknadernas dagsform.


Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-06-01