NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7, SEPTEMBER 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
KRÖNIKA

Företagsinriktad politik alltmer nödvändig

Valet är över och en ny mandatperiod väntar. Alliansen har vunnit, men saknar majoritet.
Om detta håller i sig ökar osäkerheten kring den ekonomiska politiken. Krishanteringen kan försvåras vid ny global nedgång. Beslutskraften i reformarbetet blir svagare. Lösningar måste därför hittas över blockgränserna.

Många har klagat över att företagsfrågorna lyst med sin frånvaro i valdebatten. Det är olyckligt för utmaningarna är stora. Globaliseringen ökar konkurrensen när lågkostnadsländer höjer sig i värdekedjan. Sverige skulle gynnas av en tydlig politik för små och medelstora företag. Vi är starka inom forskning, men lyckas inte kommersialisera kunskap. Svenska kluster är konkurrenskraftiga, men sårbarheten stor då kompetensen snabbt kan urholkas. Skatterabatter till F&U inom mindre företag skulle stimulera innovation och ge mer robusta kluster.

Arbetslinjen innebär att arbetsutbudet stiger och det gynnar många företag. Även efterfrågan på arbetskraft behöver underlättas. Regelverken bör löpande anpassas till förändringar i omvärlden, och utbildningen ta hänsyn till företagens behov. Just matchningen mellan utbud och efterfrågan skulle kunna fungera bättre. Trots hög arbetslöshet kommer bristen på personal tillta, inte minst inom teknik- och innovationsdrivna sektorer.

Under nästa mandatperiod vore det utmärkt med en blocköverskridande översyn av vårt skattesystem. Något lättare borde det gå att komma överens om regelförenklingar för företag. Sverige bör också se över sin roll i det europeiska samarbetet. Trots att tillväxtländerna flyttar fram sina positioner är Europa vår viktigaste exportmarknad. En ökad integration skulle förbättra affärsmöjligheterna för svenska företag. Om även Sverige valde euron skulle handel och investeringar kunna gynnas, men här behöver vi avvakta hur eurozonen löser sina egna problem.

Efter valet kan riksdag och regering fokusera mer på företagande. Det skulle i förlängningen gynna alla. Vi har helt enkelt inte råd att göra annorlunda.

Cecilia Hermansson, är chefekonom på Swedbank.
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-09-21