NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 7, SEPTEMBER 2010
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Kari Modén

Tänk på detta innan du kickar revisorn

Från och med 1 november blir revisionen frivillig för cirka 250 000 små aktiebolag. Den kvalitetsstämpel som ett reviderat bokslut utgör gentemot banken och leverantörer riskerar därmed att försvinna.
Kravet på att mindre aktiebolag ska ha en revisor och reviderade bokslut försvinner för de mindre aktiebolagen från den 1 november 2010. Beskedet har tagits emot med glädje av många företagare som nu slipper en årlig kostnad. Samtidigt väntas en del bolag ändå behålla revisorn.

Kan vara läge att behålla revisorn

Ett råd från Stefan Schelin, företagsanalytiker på Swedbank Kredit och Riskanalys, är att det mindre företaget med expansionsplaner har mycket att vinna på att behålla revisorn. Detta eftersom frivilligheten kom att fastställas på relativt låga nivåer och revisionskravet därmed skulle gälla igen när företaget växer.

– Det kan finnas en trygghet för bolagets alla intressenter i att veta att det är ordning och reda i siffrorna och att redovisningen sker med god kvalitet. Revisorn är också ett kvalificerat bollplank i till exempel investerings- och skattefrågor, säger Stefan Schelin.

Revisionen har inneburit en kvalitetsstämpel, men Swedbank kommer inte att ställa något generellt krav på reviderade bokslut hos mindre kunder.

– Finns det behov kommer vi att begära en kvalitetsgranskning. Det kan vara revision som i dag men det kan också vara en bokslutsrapport upprättad av en auktoriserad redovisningskonsult eller en specifik värdering av vissa tillgångar som lager eller maskinpark, säger Stefan Schelin.

Han pekar på att kreditgivning alltid är en förtroendefråga som bottnar i vad banken har för kunskap om kunden och vem som upprättat bokslutet eller vem som är extern rådgivare i ekonomiska frågor. Det var viktigt tidigare men kommer att få ännu större betydelse nu.

Han understryker samtidigt att kreditgivning bygger på en framåtriktad analys och att kunderna i många fall behöver lägga större fokus på framtidsfrågorna.

Framtiden är nyckeln

– I vår analys tar vi avstamp i historiken och förväntar oss att den ger en rättvisande bild, men det är den framåtriktade bedömningen av kassaflödet som är den viktigaste punkten. Att då ha en revisor eller en kvalificerad redovisningskonsult att diskutera framtidsfrågorna med är viktigt, både för företaget och för banken, säger Stefan Schelin.

Också revisions- och rådgivningsbranschen välkomnar den frivilliga revisionen.

-Revisionen går från att ibland upplevas som något nödvändigt ont till att bli något som företagen verkligen efterfrågar, säger Bengt Skough hos Far, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

Han menar att det dessutom finns andra tjänster som branschen nu kan erbjuda och som kan kombineras med en redovisningstjänst utförd i enlighet med Svensk standard för redovisningstjänster, Reko.

Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förening, SRF, menar att en bokslutsrapport är en fullgod kvalitetsstämpel som kan ersätta revisionen i de flesta mindre aktiebolag.
– Vi arbetar efter regelverket Reko och en bokslutsrapport är bättre anpassad till det mindre företaget, säger han.

Bengt Skough menar dock att det även fortsättningsvis gäller att vara medveten om att revision är den enda tjänst i vilken en oberoende revisor avger ett uttalande om företagets resultat och ställning, som via Bolagsverket också finns tillgängligt för alla företagets intressenter.


Behöver du rådgivning?
Boka ett möte med Swedbank
 


Det finns en trygghet i att veta att det är ordning och reda i siffrorna, säger Stefan Schelin på Swedbank.
Det här betyder avskaffandet av revisionplikten
Revision är frivillig för aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier, två räkenskapsår i följd
  • högst tre anställda
  • högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning
 

Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2010-09-21