Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Tydlighet lägger grunden för ett bra lönesamtal.

Rätt lön för mödan

Löner är ofta den största utgiftsposten i ett företags resultaträkning. Ändå sker lönesättningen ofta förvånansvärt slentrianmässigt. Det menar Kerstin Björk Östlund, konsult i lönebildnings- frågor och författare till boken Företagets lönebok.

– Löner är både en stor kostnad och ett kraftfullt styrmedel. Därför finns det alla skäl i världen att tänka till när man lägger grunden för lönestrukturen i företaget, säger hon.

En bra lönesättningsstrategi börjar med frågan: Vad kan mitt företag betala för att få det här arbetet utfört, menar Kerstin Björk Östlund.

– Lönesättningen ska utgå från företagets förutsättningar. Vilket utrymme finns och hur används det bäst? Sedan måste man naturligtvis förhålla sig till vad som gäller på arbetsmarknaden. Se till att ha bra koll på vad som gäller just för ditt företag och din bransch, säger hon.

Bra källor till information om arbetsmarknaden kan vara den egna arbetsgivarorganisationen, branschkollegor i det egna nätverket och uppgifter från Statistiska centralbyrån och arbetsförmedlingen.

Lönen och resultatet
Det är också viktigt att bestämma hur löneutvecklingen ska hänga ihop med företagets resultat och vara tydlig när man kommunicerar det sambandet till sina medarbetare.

– I Sverige har vi en tradition av att löneutvecklingen bara går åt ett håll – uppåt. Det finns en stark förväntansbild. Är du osäker på hur företaget kommer att utvecklas kan ett delvis rörligt lönesystem vara en lösning. Rörliga lönesystem är inte helt enkla att få till på ett bra sätt, så ta gärna hjälp av någon som kan, säger hon.
 
Goda cirklar
Att sätta ”rätt lön” är en fråga om att komma överens med arbetstagaren om vad man ska betala för att få ett visst arbete utfört på ett visst sätt. För att hamna rätt är det viktigt att definiera vilka kriterier det är man värdesätter.

– Är ditt företag i byggbranschen premierar du förmodligen hantverksskicklighet. Men du kanske också värderar punktlighet högt, om det är en viktig del av din affärsidé. Var tydlig med vilka beteenden och attityder du värdesätter och vilken betydelse de har för hur du bedömer medarbetarnas insatser. Lönesättningen medverkar då till att stärka företagets affärsidé och kultur.

Det blir början på en god cirkel. En tydlig företagskultur gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare, eftersom kulturen i sig har ett värde för medarbetarna. Det gör det enklare att attrahera andra medarbetare med samma kvaliteter, som ytterligare stärker bilden av företaget.  

Bra lönesamtal
Har man varit tydlig med vad som premieras och på vilket sätt löneutvecklingen och företagets lönsamhet hänger ihop, är grunden lagd för bra lönesamtal. När det blir dags för det årliga samtalet finns det förhoppningsvis en samsyn kring de grundläggande förutsättningarna.

– Då kan man ägna samtalet åt det viktigaste – att lyssna på medarbetarna, visa att man har sett vad de gör, vara tydlig med vad man uppskattar och diskutera vad som kan bli bättre.

Kommentarer du bör undvika i lönesamtal:

”Du har ju redan hög lön”
- Fel kommentar vid fel tillfälle. Tycker du att medarbetaren har för hög lön hör diskussionen hemma i ett utvecklingssamtal, inte i en löneförhandling.

”Jag kan inte bedöma om din insats är bra”
– Det håller inte. Förbered dig bättre.

”Jag trodde du skulle bli glad”
– Löneförhöjning ska vara en konsekvens av utveckling och goda insatser. Inget man ger för att medarbetaren ska bli glad.

Maria Toll

Källa: Företagets lönebok, Kerstin Björk Östlund, Norstedts Juridik

Vill du köpa boken Företagets lönebok av Kerstin Björk Östlund?
Beställ den här

 
Lättare löner
Vi erbjuder dig är en komplett lönetjänst särskilt anpassad för små och medelstora företag. Med den webbaserade tjänsten gör du lönerna snabbt och enkelt.

Prova tjänsten gratis första månaden
 


På tal om lön:
  • Utgå från företagets förutsättningar
  • Kartlägg arbetsmarknaden noga
  • Var tydlig med vad företaget premierar och hur löneutveckling och lönsamhet hänger ihop
  • Tänk på att det inte bara är lönen som medarbetarna värdesätter
  • Undersök eventuellt möjligheterna att använda en rörlig lönedel. Var noggrann med upplägget
  • Förbered lönesamtalen noga
 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.