Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Alternativen som skapar balans

Vill du minska riskerna i företagets aktieportfölj? Då kan det vara läge att krydda den med några valutor, lite timmer och en och annan hedgefond. Här får du veta mer om det som kallas alternativa placeringar.

I princip allt som ger avkastning, och som inte är eller rör sig som aktier eller räntebärande värdepapper, kallas i investeringssammanhang för alternativa placeringar. Marknaden har sållat fram ett antal tillgångar som har visat sig mer intressanta och hanterbara än andra. Till dem hör valutor, råvaror, fastigheter och hedgefonder.

– Vår rekommendation till små- och medelstora företagare är att de bör ha runt tio procent alternativa placeringar i en portfölj som i övrigt består av aktier och räntor, säger Mikael Wik på Investment Center Swedbank.

Stabiliserar portföljen
Bakom rådet döljer sig det faktum att alternativa placeringar kan ha en stabiliserande inverkan på en portfölj.

– Värdet på de alternativa tillgångarna rör sig inte upp och ner av samma skäl eller på samma sätt som aktier och räntor. Ta råvaror till exempel. Priset på dem påverkas av faktorer som utbud och efterfrågan, politisk och ekonomisk stabilitet i producentländerna, valutakurser och utvecklingen i specifika branscher och företag. De uppvisar helt andra mönster och cykler än traditionella värdepapper. Därför sprider de riskerna och ökar möjligheterna till avkastning när aktier och räntor utvecklas dåligt.

Eftersom det kan vara svårt att hantera direktinvesteringar i kaffebönor, nickel och fastigheter väljer många ett indirekt ägande genom fonder.

– Våra kunder väljer oftast hedge- eller råvarufonder som komplement. På Swedbanks fondtorg finns i dag ett 20-tal sådana fonder att välja mellan, säger Mikael Wik.  

Hedge- och råvarufonder
En hedgefond är en alternativ placering i den meningen att den siktar på att generera avkastning oavsett hur aktie- och räntemarknaden utvecklas. Genom att använda sig av verktyg som derivat * och blankningar ** söker hedgefondförvaltarna skapa avkastning och motverka de nedåtgående rörelserna på aktie- och räntemarknaderna.

– Hedgefonderna har friare placeringsregler än andra fonder. De tar sällan stora risker, men jobbar ofta med komplicerade instrument på alternativa marknader för att nå sina mål. Ska du placera i en hedgefond ska du därför välja förvaltare med stor omsorg, säger Mikael Wik.

Råvarufonderna har i allmänhet fokus på energiråvaror, jordbruksprodukter, ädelmetaller eller andra metaller. 

– Typiskt för råvarumarknaderna är att de svänger kraftigt och har långa cykler. De är generellt sett förknippade med högre risk än hedgefonder, säger Mikael Wik.

Prat med din rådgivare
De alternativa placeringarna erbjuder med andra ord ett intressant, men inte alltid lätthanterligt, komplement till de traditionella.

– Rätt använda kan de stå för både god avkastning och effektiv riskspridning. Genom att ha alternativa tillgångar i portföljen kan man höja den förväntade avkastningen, utan att öka risken. Prata med din rådgivare om vilka alternativ som är bäst för dig och ditt företag, säger Mikael Wik.

Maria Toll

Fem tips om alternativa placeringar
  1. Du bör sikta mot runt 10 procent alternativa placeringar i en portfölj som i övrigt består av aktier och räntor. Det kan vara ett bra sätt att sprida riskerna och öka avkastningsmöjligheterna.
  2. Ska du placera i hedgefonder – välj förvaltare med stor omsorg. Historiskt bra resultat är ingen garanti för framtida framgångar. Prata med din rådgivare på banken.
  3. Råvarufonderna kan svänga kraftigt och har långa cykler. Råvarufondernas utveckling påverkas av många fler faktorer än prisutvecklingen på råvarorna.
  4. Alternativa placeringar ligger, generellt sett, på en risknivå mellan aktier och räntor.
  5. Ta hjälp när du ska investera i alternativa tillgångar. Många produkter är komplexa och svåra att utvärdera. Utnyttja bankens kompetens och rekommendationer.

Läs mer om alternativa placeringar här
 

* derivat – är samlingsnamnet på en form av värdepapper som är beroende av händelser i framtiden. De vanligaste derivaten är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Värdet på ett derivat är kopplat till underliggande tillgångar, som aktier, aktieindex, valutor, räntor eller råvaror.

** blankning – innebär att du säljer aktier som du inte äger för att du tror att kursen ska sjunka.

 
– Rätt använda kan alternativa placeringar stå för både god avkastning och effektiv riskspridning, säger Mikael Wik på Investment Center Swedbank.
Tips!

Intresserad av placeringar? Prenumerera kostnadsfritt på Månadsrapporten. Där får du bland annat beskrivningar och analyser av det rådande marknadsläget och förslag på hur du som sparare kan fördela ditt sparande mellan aktier, räntor och alternativa placeringar. Månadsrapporten kommer ut första måndagen i månaden och går direkt till din e-post.

Beställ din prenumeration på Månadsrapporten här

 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.