Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Visst kan du höja dina priser!

Mod, benchmarking och kundkommunikation är viktigast för att kunna sätta rätt priser på sina varor och tjänster. Men de flesta företag är tyvärr dåliga på att ta betalt.

75 procent av alla nya företag som startas säljer tjänster. Det är också i tjänstesektorn som det är svårast att sätta rätt pris.

– Det vanligaste misstaget, även bland etablerade tjänsteföretag, är att man tar för låga priser. Att man inte tänker på att man bara kan ta betalt för högst 70 procent av sin arbetstid och behöver tjäna runt 50 procent mer än en anställd, för att få motsvarande ekonomisk nivå.
Det säger Harry Goldman, chef på Jobs and Society Nyföretagarcentrum.

Kolla på stan!
För att hitta en rimlig prisnivå är benchmarking A och O. Den gör man enklast genom att prata med sin branschorganisation och genom att googla runt på nätet och se efter vilka taxor kolleger har. Butiker och restauranger har det enklare. Här kan en promenad runt stan räcka långt.

– Ett annat vanligt misstag är att sätta alltför låga priser i inledningsskedet. Kanske för att man är ödmjuk eller vill vara säker på att få kunder. Men det är mycket svårare att höja än att sänka sina priser, så våga sätt rätt pris från början, uppmanar Harry Goldman.

Smart välja en målgrupp
Han säger att man redan från dag ett bör tänka på hur man vill positionera sig på marknaden. Vill man vara en lågprisaktör, eller vänder man sig till ett mer exklusivt segment?
– Större företag, som flygbolag, kan ibland göra både och, men mindre företag tvingas vanligen välja målgrupp.

Både den som vill höja sina priser och den som vänder sig till toppsegment måste dock se till att de högre priserna är kopplade till uppenbara mervärden för kunderna.

– Och motivera helst inte prishöjningar med egna kostnadsproblem och liknande. Problem har dina kunder nog av själva.

Han betonar även vikten av kommunikation med kunderna. Kan du göra någon sorts kundundersökning för att få reda på hur de ser på dina priser, gör det! Öppenhet och lyhördhet för kundernas signaler är också alltid viktigt.

ANDERS WIKBERG, Redaktörerna

Fyra tips om prishöjningar
  • Höj dina priser lite och ofta (men inte stup i kvarten), snarare än mycket och sällan!
  • Höj inte dina priser under perioder med svag efterfrågan!
  • Passa på att höja priserna när något i samband med varan/tjänsten förändras!
  • Ge alltid meddelanden om prishöjningar en positiv ton!
 

 
– Det vanligaste misstaget är att man tar för låga priser, säger Harry Goldman, chef på Jobs and Society Nyföretagarcentrum.
Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.