Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Gör rätt avdrag för pensionen

Som företagare måste du själv ta ansvar för din pension. Därför gäller det att börja planera i tid. I motsats till de flesta anställda får du inte automatiskt någon tjänstepension och den allmänna pensionen, som betalas av staten med din inkomst som grund, uppgår normalt till knappt hälften av en ”vanlig” lön.

Inför årsskiftet bör du se över dina pensionsavsättningar och försäkra dig om att du utnyttjar avdragen på bästa sätt.

Så här ser avdragsmöjligheterna ut för inkomståret 2010:

Om du har enskild firma eller handelsbolag
Oberoende av om du har ditt pensionssparande i ett IP-sparande i banken eller i en pensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag så får du göra avdrag för pensionspremier till din pension med 35 procent av din inkomst från näringsverksamheten + 12 000 kronor, dock högst 436 000 kronor.

Beloppet du vill göra avdrag för i deklarationen ska vara bokfört i banken eller hos försäkringsbolaget i god tid före den 31 december 2010.

Om du har aktiebolag
Driver du ett aktiebolag kan bolaget göra avdrag för ett belopp motsvarande 35 procent av din lön, dock högst 424 000 kronor.

Normalt kan bolaget göra avdrag med de inbetalningar på tjänstepension som sker under räkenskapsåret.

Det finns vissa möjligheter att få avdrag även för en skuldförd premie i bokslutet. Det förutsätter att det finns ett styrelseprotokoll eller en annan skrivelse som visar att bolaget under räkenskapsåret har utfäst sig att göra en pensionsinbetalning. Pensionsutfästelsen måste också ha mottagits av den pensionsberättigade. För att få avdraget ska beloppet betalas in före det datum då deklarationen ska vara inlämnad.

Den så kallade kompletteringsregeln ger dig som är anställd ett alternativt beräkningssätt som kan innebära större avsättningsmöjligheter. Kompletteringsregeln kan tillämpas om du vill gå pension före 65 eller om du vill öka på en otillräcklig pension.

Gör avdrag privat
Som anställd kan du dessutom göra avdrag i deklarationen med ytterligare 12 000 kronor genom att sätta in pengar i ett privat pensionssparande. Den betalningen måste vara gjord före årsskiftet.

Därför lönar det sig
Fördelen med att göra pensionsavsättningar i bolaget är att uttaget belastas med löneskatt, som normalt är lägre än de sociala avgifterna. Det betyder att det blir billigare för företaget att betala in pensionspremier än att göra motsvarande utbetalning till dig i form av lön.

Gör en extra inbetalning
Om du inte har gjort tillräckliga avsättningar till pensionen kan du enkelt göra en extra inbetalning. Antingen här, i internetbanken eller på närmaste bankkontor.

Är du osäker på hur du ska räkna – prata med din rådgivare. Du kan också ringa oss på 0771-33 44 33.

 
Tips från banken!
”Att sätta av pengar till sin tjänstepension är ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att skapa en tryggare framtid. Men det finns naturligtvis alternativa sparformer.
En kapitalförsäkring kan vara en lösning. Den ger inte samma skattemässiga fördelar, men man binder å andra sida inte kapitalet på det sättet. Uttagen från kapitalförsäkringen är skattefria. Istället betalar man en schablonskatt på värdet av försäkringen. Prata med din rådgivare så kan ni tillsammans komma fram till vilken lösning som passar dig och ditt företag bäst.”

Mikael Ward, Pension & försäkring, Swedbank
 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.