Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Så klarar du valutakriget

Bland analytiker betraktas uttrycket ”Läget har aldrig varit mer svårbedömt än nu” som en klyscha. Men den här gången finns det verkligen skäl att använda formuleringen. Det menar Cecilia Skingsley, analyschef för räntor och valutor på Swedbank Markets.

– Vi befinner oss i ett mycket speciellt läge. Samtidigt som vi ser en stark återhämtning i världsekonomin råder stor ovisshet om hur hållbar återhämtningen kommer att vara, säger hon och liknar de senaste årens händelser på finansmarknaderna med en bil som har råkat i sladd – det svänger okontrollerat i båda riktningarna.

Global osäkerhet
Den stora globala osäkerheten blir särskilt påtaglig när det gäller utvecklingen för världens valutor. Efter alla politiska stimulansåtgärder i form av ränte- och skattesänkningar, bankgarantier och jobbsatsningar återstår nu bara ett vapen att ta till för att få fart på tillväxten – att försvaga valutan.
– USA:s centralbank har försvagat dollarkursen genom att ge ut statsobligationer. Den sjunkande dollarkursen har utlöst en kedjereaktion över världen. Dollarn har t ex påverkat yenen i negativ riktning, vilket i sin tur har påverkat konkurrenssituationen mellan tillväxtländerna i Asien. I dag har vi en situation där konjunkturen i vissa länder är het, medan den i andra är den mycket sval, säger hon.

Skydd mot valutarörelser
För svenska företag med internationella affärer innebär instabiliteten en ökad riskexponering.
– Valutamarknaden kommer att vara stökig framöver och mycket svår att förutsäga. Är din verksamhet exponerad mot valutor bör du skaffa dig ett skydd mot att företagets resultat äts upp av valutakursernas rörelser, säger hon.

Ett sådant skydd finns i valutaterminer. En valutaterminsaffär är ett avtal med banken om köp eller försäljning av en viss valuta för leverans vid ett senare datum, till en kurs som bestäms idag. Genom att valutasäkra transaktioner kan man försäkra sig om att vinsten blir densamma oavsett vad som händer med valutan.

– Det här är särskilt viktigt för verksamheter med låga vinstmarginaler eller en konkurrenssituation som gör det omöjligt att föra kostnadsökningar vidare på kunderna. Räkna på olika tänkbara utfall och sätt kronor och ören på konsekvenserna av valutarörelser. Valutaterminer är ett billigt sätt att köpa sig tid och skaffa sig kontroll över kostnaderna, säger hon.

Maria Toll

Läs mer...

Varje månad ger Swedbank Markets ut Månadens affärsöversikt som innehåller bankens analyser av ränte- och valutautvecklingen i världen.

Läs hela den senaste översikten här.
 

 
Cecilia Skingsley, analyschef för räntor och valutor på Swedbank Markets.
Tips för utlandsaffärer
  • Analysera noga var riskerna finns i din verksamhet. Vilka produkter är sårbara? Vilka kunder kan inte ta en kostnadsökning?
  • Gör ett i-värsta-fall-scenario: Hur mycket påverkas resultatet om t ex USD stiger med 20 procent?
  • Ta kontakt med banken i god tid och gå igenom affären tillsammans med din rådgivare.
  • Ta reda på hur dina konkurrenter agerar. Är du den enda som säkrar dig mot valutarörelser? Är du den enda som inte gör det?
 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.