Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Bred uppgång bland småföretagen

Konjunkturen har förstärkts på bred front för svenska företag med mellan 1 och 49 anställda. Optimismen är stor och orderingång, omsättning och sysselsättning är tillbaka på de nivåer som rådde under hösten 2008. Det visar undersökningen Småföretagsbarometern, som tas fram av Swedbank och Företagarna på basis av intervjuer med drygt 4 000 småföretagare.

– Höstens undersökning visar att återhämtningen varit snabbare än vid tidigare konjunkturuppgångar. Den mest påtagliga förbättringen syns i företagens orderingång som svarar för den största uppgången i Småföretagsbarometerns 25-åriga historia, säger Jörgen Kennemar som är ansvarig för barometern på Swedbank.

Oro för brist på arbetskraft
Får man tro landets småföretagare så tar konjunkturen ytterligare fart 2011. Hälften av företagen anger att orderingången kommer att öka de närmaste tolv månaderna och vart tredje företag planerar nyanställningar. Brist på arbetskraft upplevs som det enskilt största hindret för tillväxt. Inom byggindustrin uppger närmare 40 procent av företagen att tillväxten hämmas till följd av brist på arbetskraft.

Stigande lönsamhet
– Det förbättrade konjunkturläget har stärkt småföretagens lönsamhet. 40 procent anser att lönsamheten har ökat det senaste året och vart tredje företag bedömer att den kommer att stiga om ett år. En försämrad omvärldskonjunktur, högre räntor och stigande råvarukostnader kan dock förändra läget. Oron för utvecklingen i omvärlden genomsyrar i stort sett alla branscher. Det är ett tecken på småföretagens ökade internationalisering, säger Jörgen Kennemar.
  
Starkare krona inget hinder
Hälften av småföretagen anser att en ytterligare förstärkning av kronan inte kommer att påverka företaget. Förväntningar på lägre importpriser kan förklara varför det är fler företag som anser att en kronförstärkning får positiva effekter, än som anser att en starkare krona har negativ inverkan.

Läs hela småföretagsbarometern här.

Maria Toll

Småföretagsbarometern tas fram av Swedbank och Företagarna. Undersökningen bygger på intervjuer med 4 150 företag i Sverige med 1-49 anställda. Intervjuerna har genomförts av TNS Sifo.
 

 
– Det förbättrade konjunkturläget har stärkt småföretagens lönsamhet, säger Jörgen Kennemar som är ansvarig för barometern på Swedbank.
Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.