Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Lön, utdelning eller både och?

Nu är det hög tid att bestämma hur mycket, och i vilken form, du som ägare ska ta ut pengar ur ditt bolag. Ska det vara som lön, utdelning eller både och.

– Har du möjlighet att själv bestämma över löneuttaget från verksamheten bör du fundera över hur stor lön du ska ta ut. Det finns flera olika nivåer att ta hänsyn till ur ett skatteperspektiv, säger Lars Hammarsten, skattejurist på Swedbank.

Vilken lönenivå som är bäst beror förstås på den individuella situationen och på ekonomin i företaget.

– Har du anställda i bolaget är det viktigaste att du kontrollerar att du uppfyller kravet på eget löneuttag. Vi träffar många kunder som inte är medvetna om hur det kan påverka möjligheterna att ta ut lågbeskattad utdelning från bolaget. De har tagit ut för låg egen lön, vilket kan få stora skattemässiga konsekvenser, säger han.

Här är några beloppsgränser som det är viktigt att hålla ögonen på.

Gäller alla bolagsformer:

384 600 kronor Gräns för statlig skatt
Understiger din lön 384 600 kr (32 050 kr/mån) betalar du ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal.

545 200 kronor Gräns för högre statlig skatt
På belopp mellan 384 601 kr och 545 200 kr (45 433 kr/mån) betalar du kommunalskatt och 20 procent i statlig inkomstskatt. Överstiger din lön 545 200 kr får du betala ytterligare 5 procent i statlig skatt.

412 377 kronor Max pension  
För att få maximal avsättning till den allmänna pensionen ska din lön uppgå till minst 412 377 kr. Inkomster över det beloppet ingår inte i underlaget för beräkningen av den allmänna pensionen.

318 000 kronor Max sjukpenning  
Maximal sjukpenninggrundande inkomst är 318 000 kr, dvs det är den högsta inkomst som försäkringskassan beräknar din ersättning på om du blir sjuk.

424 000 kronor Max föräldrapenning  
För att få maximal föräldrapenning ska din lön uppgå till minst 424 000 kr. Inkomster över det beloppet ingår inte i underlaget för beräkning av föräldrapenningen.

För fåmansbolag (aktiebolag):

127 250 kronor  Minsta utdelning  
Är du ensam ägare till bolaget kan du alltid ta ut 2,5 inkomstbasbelopp (127 250 kronor år 2010) som lågbeskattad utdelning. På den utdelningen betalar du 20 procent i skatt. Har du anställd personal kan de utbetalda lönerna (löneunderlag) öka ditt utrymme för utdelning.

511 000 kronor eller … Minsta lönen  
En förutsättning för att kunna utnyttja löneunderlaget för lågbeskattad utdelning är att du själv har tagit ut en kontant lön som motsvarar 306 600 kr + 5 procent av de sammanlagda lönerna i bolaget eller att du tagit ut minst 511 000 kr i lön.

Har du tagit ut tillräcklig med egen lön kan utdelningen uppgå till 25 procent av lönerna i företaget, upp till 3 066 000 kr. Är löneutbetalningar större än så, ökar underlaget med 50 procent av det belopp som överstiger 3 066 000 kr.

Ett exempel
Felicia äger ett aktiebolag där de totala löneutbetalningarna uppgår till 2 500 000 kr. Det innebär att hon själv måste ta ut minst 431 600 kr i lön för att få räkna på löneunderlaget. I vårt exempel betyder det att utrymmet för lågbeskattad utdelning är 625 000 kr.

Överlikviditet i företaget
Om du har överlikviditet i företaget och investerar i värdepapper är det bra att i god tid innan årsskiftet se över vinster och förluster under året för att på bästa sätt kunna kvitta vinster mot förluster. Det är också bra att fundera på om en kapitalförsäkring kan vara ett lämpligt alternativ för just ditt företag. I en kapitalförsäkring beskattas inte vinster och förluster. Istället tas en låg, årlig schablonskatt ut, motsvarande ca 1 procent av kapitalets värde.

För enskilda firmor:
Som enskild företagare kan du göra avsättningar till expansionsfond, räntefördelning etc. Det är viktigt att vara medveten om hur avsättningarna påverkar det skattemässiga resultatet och vad som händer vid ett senare uttag av pengar ur firman. Hur bra en enskild firma fungerar ur ett skattemässigt perspektiv beror på en mängd olika omständigheter, som t ex bransch och vilket resultat man gör.

En nackdel med enskild firma är att överlikviditet bara kan placeras på vanliga bankkonton och inte på andra placeringsprodukter. Det innebär att verksamheter som går med löpande överskott inte kan placera pengarna på bästa sätt, utan att det får skattekonsekvenser för ägaren.

– Det är viktigt att man som enskild näringsidkare förstår vad de olika avsättningarna som görs i firman egentligen innebär. Det ger en grund för att kunna bedöma om enskild firma verkligen är det bästa för just din verksamhet eller om du ska fundera på att omvandla firman till ett aktiebolag istället. Nu när aktiekapitalet har sänkts till 50 000 kr och revisorsplikten tagits bort för flertalet aktiebolag ser vi en ökad frekvens av omvandlingar från enskild firma till aktiebolag.

Maria Toll

Lars skattetips för fåmansföretagare
  1. Kontrollera att du inte har någon sparad skattefri utdelning.
  2. Kontrollera dina löneuttag mot beloppsgränserna.
  3. Se över dina pensionsavsättningar.
  4. Gör en provdeklaration innan årsskiftet.
  5. Tala med din bankrådgivare om hur du kan hantera eventuell överlikviditet i ditt företag.
 

 
– Har du anställda i bolaget är det viktigaste att du kontrollerar att du uppfyller kravet på eget löneuttag, säger Lars Hammarsten.
Missa inte sparad utdelning!
År 2010 är sista året då du kan ta ut gamla sparade utdelningar skattefritt. Enligt uppgifter från Skatteverket finns det idag fler än 30 000 företagsägare som har mer än 10 000 kr i sparade utdelningar.

Är du en av dem?
 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.