Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Svenska företagare lever farligt

Många svenska företagare saknar både viktiga försäkringar och tillräckliga pensionslösningar. Det visar en undersökning som Swedbank låtit göra. En av fyra saknar olycksfallsförsäkring och nära var tredje företagare vet inte hur mycket de sätter av till pensionen.

Undersökningen, som baseras på 500 företag med upp till 20 medarbetare, visar att många som driver företag lever farligt. De saknar både försäkringsskydd och sätter av för lite till pensionen.

– Företagare tänker självklart i första hand på företagets ekonomi. Men att inte försäkra sig mot olyckor och sjukdom kan visa sig vara en kostsam strategi. Om man dessutom tar ut en liten pensionsgrundande lön och inte gör tillräckliga pensionsavsättningar blir den ekonomiska situationen för företagaren som pensionär väldigt osäker, säger chefen för pension och försäkring på Swedbank Johan Arktell.

För låg pensionsavsättning
Många går också miste om möjligheten att få så kallad premiebefrielse på sin pensionsavsättning. Premiebefrielsen innebär att försäkringsbolaget står för premien om företagaren skulle bli långvarigt sjuk. För att få premiebefrielse måste man göra en viss förutbestämd inbetalning till pensionsförsäkringen varje år eller varje månad.

– Många företagare sätter av pengar till pensionen en gång om året, när de vet hur det har gått ekonomiskt. Det innebär att inbetalningarna varierar år från år och att de går miste om möjligheten att få premiebefrielse. Ett annat misstag många gör är att de inte tar ut tillräckligt med lön, vilket gör att deras pensionsgrundande inkomst blir lägre än genomsnittet, säger Johan Arktell.

Saknar grundskydd
Mer än 30 procent av småföretagarna saknar dessutom ett grundläggande försäkringsskydd. Sämst ställt är det för företagare över 55 år som inte har några anställda.

– Många företagare saknar en eller flera av de försäkringar som i princip alla anställda har. Företagarna försäkrar bilar och kontor men glömmer att försäkra den viktigaste tillgången för firman – sig själva, säger Johan Arktell.

 
Trygghetsguiden

Svara på några snabba frågor som kan göra stor skillnad eller boka ett möte med en av våra rådgivare.
Sätt av 5 minuter och gör Trygghetsguiden här.
 

Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.