Nyhetsbrevet Bättre Affärer Tips och inspiration för dig som är företagare
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Låt pengarna jobba – men minska risken

Om 2011 blir ett så bra börsår som analytikerna förutspår finns alla skäl att låta företagets överskott växa på marknaden. Samtidigt har rörelserna på börserna blivit allt kraftigare, både uppåt och nedåt. Att placera mindre summor oftare kan vara en lösning som låter överskottet jobba, men med lägre risk.

Många företag placerar idag sitt överskott i Swedbanks kapitalförsäkring Företagskapital. Insättningarna sker ofta kvartalsvis eller månadsvis. Nu när marknaden blivit mer rörlig, både uppåt och nedåt, kan det vara idé att göra avsättningar oftare, så ofta som varje vecka.

– Veckovisa insättningar är ett sätt att minska risken. De företagare som gjorde en större investering för flera år sedan har antagligen sett sitt kapital minska i perioder. Återhämtningen går långsamt. Med tätare placeringar riskerar man inte att feltajma sina placeringar på samma sätt. Placeringarna sprids över både toppar och dalar, säger Fredrik Bäärnhielm, licensierad rådgivare på Swedbanks kontor på Östermalm i Stockholm.

Sprid ut större placering
Fredrik Bäärnhielm menar också att många företagare kan vara rädda för att gå in med större placeringar i en rörlig marknad. Han undviker själv att rekommendera större engångsplaceringar. Men risken finns då att företaget istället får en för hög överskottslikviditet och pengarna inte arbetar i företaget.

– Att sätta in pengar veckovis kan vara ett bra sätt att hantera överskottslikviditeten, men det förutsätter att man planerar en längre tid framåt, säger han.

Bra möjligheter till avkastning
De flesta analytiker är ense om att 2011 blir ett positivt börsår. Om det stämmer finns alla skäl att låta företagets överskott jobba på marknaden.

– Många stabiliseringsåtgärder har genomförts sedan krisen. Nu när Sverige är tillbaka på samma nivåer som före krisen och Europas problem har kommit upp till ytan, kan det finnas bra avkastningsmöjligheter. Ökande tillväxt och efterfrågan i Kina med omnejd gynnar både regionen och övriga världens exportörer till regionen, men utvecklingen kan bli fortsatt slagig, menar Fredrik Bäärnhielm.

Plan för företagets likviditet
Genom att göra likviditetsplaner, både på kort och lång sikt, kan man bestämma hur stor del av företagets kapital som bör placeras på längre tid och hur stor del som bör vara kortfristig likviditet. Man kan också få god hjälp av sin företagsrådgivare.

Mikael Feldbaum, Redaktörerna

Testa Swedbanks Placeringsguide
 
– Med tätare placeringar riskerar man inte att feltajma sina placeringar på samma sätt, säger Fredrik Bäärnhielm, licensierad rådgivare.
Nyhetsbrevet Bättre Affärer vänder sig till bankens företagskunder. Det ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Ellen Carlgren. Redaktör: Maria Toll. Lokala avvikelser kan förekomma.
Distribution: Brightly. Denna webbplats använder cookies.