Den 1 april 2010 sänktes gränsen för aktiekapital i privata aktiebolag till 50 000 kronor. Den 1 november avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Frågan som många ställer sig nu är om det nu är dags att ombilda den enskilda firman till aktiebolag.

Långsiktigt överskott
Madeleine Åkerman, skattejurist på Swedbank, berättar att bankens företagsrådgivare i samband med lagändringarna får många frågor om huruvida det är dags att byta bolagsform. Tankarna på aktiebolag kommer i regel när de första årens slit är över och företaget är inne i en mer expansiv fas med stabila intäkter. Särskilda skatteregler, underprisregler, kan då göra det möjligt att ombilda till aktiebolag utan negativa skatteffekter.

– Det som är avgörande för om man bör ta steget till aktiebolag eller inte är om man förväntar sig ett långsiktigt överskott som innebär att man betalar statlig inkomstskatt. Då är det en skattemässig fördel att gå över till aktiebolag, säger Madeleine Åkerman.

För 2011 går brytpunkten för statlig skatt vid ett överskott på 395 600 kronor per år.

Fördelar med AB
Fördelarna med aktiebolagsformen är bland andra att man normalt inte är personligt ansvarig för aktiebolagets skulder. Man kan också som ägare plocka ut utdelning till 20 procents skatt upp till minst 2,5 inkomstbasbelopp (127 750 kronor år 2011). Har man anställda i bolaget så kan den lågbeskattade utdelningen bli ännu högre. Man kan också utnyttja skattefria förmåner som till exempel gymkort. Ett överskott kan investeras i aktier vilket inte är möjligt i en enskild firma.

Fördelar med enskild firma
Innan man bestämmer sig för att ombilda finns det dock en rad överväganden som måste göras. Aktiebolag kräver mer administration, bland annat ska en årsredovisning upprättas. Du kan inte heller låna pengar från ditt aktiebolag. Något låneförbud finns däremot inte om du lånar av din enskilda firma. De sociala avgifter som betalas i den enskilda firman, egenavgifter, är lägre än sociala avgifter i aktiebolaget, arbetsgivaravgifter.

– För att avgöra om man bör ombilda till aktiebolag föreslår jag att man tar kontakt med sin företagsrådgivare, för att sedan ta hjälp av sin skatterådgivare eller revisor, säger Madeleine Åkerman.

Så går ombildning till
Har man bestämt sig för att bilda aktiebolag är det en del administration att ta hand om. Man ska bland annat registrera nytt företag hos Bolagsverket och Skatteverket. Finns det periodiseringsfonder och expansionsmedel måste man utreda hur, och om, man kan föra över dem till ett aktiebolag. Om en fastighet överlåts ska man söka lagfart och bokföra överlåtelsen. För den enskilda firman ska ett sista bokslut och en sista deklaration göras, firman avregistreras hos Bolagsverket och Skatteverket och kunderna informeras. Sedan är det bara att skriva AB på visitkortet.