– Länderna i Baltikum är intressanta för svenska företag av flera skäl. För det första ligger de nära, för det andra finns det ledig kapacitet för den som vill lägga produktionen här och för det tredje har skandinaviska företag gott rykte i Baltikum, säger Jari Lahdenvesi som ansvarar för Swedbanks utländska kunder i Baltikum, Baltic Cross-border Corporate Banking.

Investeringsbehoven ökar
Fram till 2004 var de baltiska staterna bland de billigaste och mest effektiva länderna inom EU att lägga tillverkning i. Med närheten och de billiga sjötransporterna över Östersjön var de särskilt attraktiva för svenska företag. Sedan följde en period av försämrad konkurrenskraft och minskad effektivitet. Men nu, efter kraftiga pris- och lönesänkningar, har utvecklingen vänt och ekonomierna i de tre länderna på andra sidan Östersjön tagit god fart igen. Investeringsbehovet har ökat, vilket öppnar möjligheter för svenska leverantörer.

– Nu är vi tillbaka i det läge som gällde strax efter sekelskiftet. Närheten, de korta avstånden och den höga kvaliteten gör Baltikum till ett intressant alternativ för många företag. Här finns dessutom goda möjligheter att producera varor i betydligt mindre serier än vad man till exempel kan göra i Kina, säger Jari Lahdenvesi.

Den starka kronan
Den aktuella utvecklingen på valutamarknaderna talar också för att timingen för affärer i Baltikum är god just nu.

– Estland har ju gått över till euro och valutorna i Lettland och Litauen är också knutna till euron. Kronans allt starkare position i förhållande till euron stärker förstås de svenska företagens köpkraft, säger han.

Följ med till Baltikum
Swedbank, som sedan många år, har en omfattande verksamhet i Baltikum är etablerad i hela regionen och känner den väl. Under våren och hösten kommer banken att arrangera två affärsresor i syfte att underlätta för bankens kunder att utveckla sin verksamhet i Baltikum.