– Många tillväxtföretag kollar inte bara upp miljöaspekter hos sina leverantörer, de tittar också på arbetsförhållandena. Företagen tycker att det är viktigt att ha leverantörer som arbetar hållbart och etiskt, säger Roland Svensson, ansvarig för Swedbanks Hållbarhetspris.

Det är några av de slutsatser man kan dra av den undersökning som Swedbank gjort bland förra årets Gasellföretag, med anledning av att de inbjöds att vara med och tävla om Swedbanks Hållbarhetspris. Med priset vill Swedbank lyfta fram duktiga företagare som på ett framgångsrikt sätt förenar tillväxt med hållbar utveckling.

– Det är glädjande att så många svenska tillväxtföretag delar vår uppfattning att det både är viktigt och lönsamt att jobba mot ett hållbart företagande. Tillväxt och hållbarhet är inte antingen eller. Företagen bevisar att de kan gå hand i hand, säger Roland Svensson.

Årets vinnare
Den 5 april utsågs årets vinnare: eGain Sweden AB från Kungsbacka. eGain använder sig av väderprognoser för att skapa en effektivare styrning av inomhusklimatet. På det sättet har de lyckats sänka energiförbrukningen med i genomsnitt 10 procent. Tekniken är enkel och billig så potentialen att fortsätta växa är stor.

– Vi har en stor potentiell marknad och är ännu inte så välkända. Hållbarhetspriset betyder oerhört mycket, inte minst för vår PR och trovärdighet. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Thorbjörn Geiser, vd på eGain.

Väderprognoser och matematik
eGain använder sig av femdygnsprognoser som processas med matematiska formler, grundade på mångåriga studier av hur hus påverkas av olika väderomställningar. Allt kopplas sedan upp till en server via mobilnätet. En gång om året uppdateras programvaran med utgångspunkt från hur det enskilda husets värden har varit under året. Tekniken är både enkel och billig och har kort intjäningstid.

En resa till Shanghai
Utöver äran vinner eGain en studieresa till Shanghai i oktober 2011. Den bjuder bland annat på företagsbesök, seminarier och matchmaking. Resan ingår i Swedbanks breda utbud av affärsresor, som är öppna för alla som är intresserade av att göra affärer i andra länder.

Vill du följa med vinnarna till Shanghai eller på någon annan av Swedbanks affärsresor? Läs mer och anmäl dig på swedbank.se/evenemang