– Den största fördelen med att välja banken som finansiär är att du kan få en bra finansiering oavsett vilket bilmärke du vill ha. Finansierar du bilen genom oss har du också möjlighet att förhandla om bättre priser på bilen, säger Manne von Platen som är företagsmarknadschef på Swedbank Finans.

Så här fungerar billeasing
De vanligaste finansieringsformerna för företagsbilar är leasing och avbetalning. Billeasing är särskilt förmånlig eftersom du som företagare kan dra av upp till 50 procent av momsen på leasingavgiften. Köper du en ny personbil på något annat sätt kan du inte lyfta någon moms alls. Dessutom är hela leasingavgiften avdragsgill mot företagets resultat.

Vid leasing fungerar bilen som säkerhet för finansieringen och det är Swedbank Finans som står som ägare av bilen. Anskaffningen belastar därför inte företagets balansräkning.

– Eftersom leasingavgiften är en rörelsekostnad är det lätt för dig att överblicka och budgetera kostnaderna för bilen. Du slipper också periodiseringar, som du måste göra om ditt företag äger bilen, säger Manne von Platen.

Finansieringen läggs upp så att den passar företagets önskemål och bilens värdeminskning. Efter avtalstidens slut kan företaget lösa avtalet till det från början beslutade restvärdet eller välja att förlänga avtalet.

Så här fungerar avbetalning
Avbetalning innebär att bilen ägs av ditt företag, men fungerar som säkerhet för avbetalningsaffären. Du behöver därmed vanligtvis inte lämna andra säkerheter. Ur redovisningssynpunkt fungerar avbetalning precis som ett vanligt banklån.

– I och med att bilen bokförs som en tillgång i din balansräkning, kan du göra avskrivningar för att balansera företagets resultat. När företaget går bra kan du öka avskrivningarna och tvärtom när resultatet är sämre. Du kan också få en avbetalningsplan som stämmer med den typ av verksamhet du bedriver. Har du exempelvis låga intäkter under sommarhalvåret kan vi sänka amorteringarna under den perioden och istället ökar vi amorteringarna när du har full fart på verksamheten, säger Manne von Platen.

Med avbetalning har du god överblick över dina kostnader. Du får kontinuerlig information om ränta, amortering och restskuld och kan göra extraamorteringar eller lösa lånet i förtid utan att det kostar dig något.

Här kan du räkna på vad billeasing kostar och läsa mer om olika finansieringsalternativ