Rikard Kull är en av de nio specialister på Swedbanks fondbolag Robur, som förvaltar bankens utbud av räntefonder.

– Vi är en väl sammansvetsad grupp med lång erfarenhet av räntemarknaden. Alla har sin särskilda kompetens inom ett specialområde, vilket gör att vi kan erbjuda en stor bredd i vårt utbud av räntefonder.

Korta räntefonder
Rikard Kulls specialitet är korta räntefonder, eller penningmarknadsfonder som de också kallas. De korta räntefonderna har låg risk som sitt främsta signum.

– De korta räntefonderna placerar i obligationer med kort löptid vilket ger dem en stabil, positiv avkastning oavsett utvecklingen på räntemarknaden. Korta räntefonder är de säkraste fonder vi erbjuder. Korta räntefonder har inte vid något enskilt kvartal de senaste 20 åren haft negativ avkastning. Samtidigt fick spararna under finanskrisen 2008 till 2010 en avkastning på ca 7,5 procent. De som söker fonder där möjlighet till avkastning är större, samtidigt som riskerna är begränsade, bör titta närmare på våra Absolutavkastande fonder. Absolutavkastning Plus har under samma tidsperiod gett en avkastning på drygt 9 procent.

Risk och avkastning
Precis som med andra placeringar är avkastningen på räntefonder beroende av hur stora risker man är beredd att ta. I Swedbank Roburs utbud av räntefonder finns sex typer av fonder med olika risknivåer. Minst riskfyllda är de korta räntefonderna. Högre risk har de långa räntefonderna och realräntefonderna, där sparandet ska ses över flera år. Det är å andra sidan fonder som över tiden har gett högre avkastning och de förväntas även framöver avkasta mer än de korta räntefonderna.

– När man ska välja bland räntefonderna är det risknivån och tidshorisonten som ska styra valet. Vilka risker vill jag ta och hur länge vill jag spara? Vårt stora utbud gör att det finns räntefonder för alla tillfällen och för alla typer av sparare, säger Rikard Kull.

Avkastningen på en räntefond är beroende av två faktorer; dels räntan på de värdepapper som ingår i fonden, dels ränteutvecklingen.

– Många lever i villfarelsen att räntefonder bara fungerar på en marknad med sjunkande räntor, men så är inte fallet. Riksbankens aviserade räntehöjningar ligger redan diskonterade i obligationspriserna, vilket innebär att långa fonder kan ge positiv avkastning även om Riksbanken fortsätter att höja räntan.