Skilsmässor får ekonomiska konsekvenser, såväl för en företagare som för hans eller hennes respektive. Säg att det är mannen som startat och drivit företaget. Kanske har han jobbat mycket och inte hunnit med så mycket mer än just företagandet. Hustrun har inte jobbat i företaget, men däremot har hon skött allt annat, sitt eget jobb plus hem och familj.

Vid en skilsmässa har hon rätt till halva företaget. Men om makarna upprättat ett äktenskapsförord som säger att företaget är hans enskilda egendom så får kvinnan inte ut ett enda öre, trots att hennes arbete på hemmaplan varit en förutsättning för att han hade kunnat arbeta så mycket.

– Det är när man är kära och vänner som man ska ta ställning till vad som ska hända vid en skilsmässa. Sedan är det för sent. Om båda är överens om att bolaget ska vara enskild egendom och förstår konsekvenserna kan det vara rätt lösning. Men så är det långt ifrån alltid, säger Lars Hammarsten, jurist på Swedbank.

Sambor ärver inte varandra
Att vara sambo med en företagare kan även det ha sina ekonomiska risker. Det visar inte minst fallet med Eva Gabrielsson, sambo med den avlidne författaren Stieg Larsson, som inte haft laglig rätt till ett öre i arv efter sin sambos död. Sambolagen säger att ett företag inte ingår i bodelningen vid separation eller dödsfall. Sambor ärver inte heller varandra. För att skydda den efterlevande sambon krävs att de upprättar ett inbördes testamente.

– Mitt bästa tips till företagare är att fundera igenom frågorna, ta kontakt med banken för att sedan gå till Swedbank Juristbyrån där man kan få konkret hjälp, säger Lars Hammarsten.

Handlingsförlamade bolag
När två kompanjoner driver ett företag och den ena avlider kan mycket ställas på ände. Lagen säger att den avlidnes andel i bolaget ska ingå i dödsboet. Om dödsboet består av personer som inte drar jämnt kan det leda till att bolaget blir handlingsförlamat under lång tid. Det kan vara början till slutet för ett företag.

– Den situationen kan man förhindra genom att delägarna skriver ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal när de bildade bolaget. Självklart ska ett sådant avtal innehålla klausuler som anpassats efter företagets och företagarnas familjesituation med exempelvis hembudsklausuler, säger Lars Hammarsten.

Sjukdom kan slå hårt
Företagare har sämre socialt skyddsnät än anställda. De måste själva se till att företaget betalar in tjänstepension och att rätt försäkringar finns på plats, både för företagaren själv som för företaget.

– Långvarig sjukdom kan påverka såväl den egna ekonomin som företagets. Därför är det viktigt att teckna försäkringar som ger ekonomisk kompensation till företagaren. Och med en avbrottsförsäkring i bagaget står bolaget betydligt säkrare, säger Lars Hammarsten.

Läs mer om Swedbank Juristbyrån här