Skuldkrisen i Europa, samt signaler om att tillväxten nu kommit av sig, bidrar till att Europas företag nu ser över sin likviditetssituation i förebyggande syfte. Så även i Sverige, även om läget här är stabilt, jämfört med i många andra länder. Enligt Swedbanks kreditchef Johanna Cerwall, utgår stora företag nu från att efterfrågan kan komma att variera. Små företag gör klokt i att tänka i samma banor.

– Varje företagare bör se över vilka risker som finns, och hur de är kopplade till den egna verksamheten. Och nu pratar jag inte om budget och siffror i första hand. Det handlar om att tänka igenom på vilket sätt företaget är sårbart och att ha en plan både för ett normalscenario, och för en lite sämre utveckling, säger Johanna Cerwall, utan att för den skull vilja skrämma upp någon. Det är inte motiverat.

Få hjälp i alla skeden
I alla konjunkturlägen strävar Swedbank att finnas där för sina kunder.

– För oss på banken betyder lojalitet mot våra kunder att finnas till hands och stötta i alla skeden, både i fram- och motgång, säger Lena Okfors, segmentsansvarig Småföretag, som håller fram starka relationer till kunderna som en framgångsfaktor.

– Ju bättre vi känner våra kunder, desto bättre och mer relevanta råd kan vi ge. Framför allt hinner vi ge råd i tillräckligt god tid, säger Lena Okfors, som påpekar vikten av att ha en löpande dialog med banken.

I en relation ligger det i båda parters intresse att kommunicera om hur livet och affärerna ser ut för att på sätt kunna fortsätta utvecklas. Att planera och agera i tid är en framgångsfaktor för företag som lever i en turbulent omvärld.

Vi ser till att hålla kontakten
I en stressig vardag skjuter företagare ofta upp det där med att planera för ökad trygghet, trots att privat - och livet som företagare flyter ihop. Därför är den Trygghetsanalys som görs inom ramen för erbjudandet Bättre Affärer både motiverad och uppskattad. Kunder som inte har en egen kontaktperson blir uppringda och får hjälp av telefonbanken. 30 000 kunder anslöt sig till Bättre Affärer 2010. Dessa kunder har kontaktats under 2011.

– Det är en del av vårt servicelöfte, och de allra flesta kunder uppskattar att vi hör av oss, säger Lena Okfors. Att föra en dialog med så många kunder bidrar på samma gång till bankens utveckling.

Enkelhet, tillgänlighet och anpassade erbjudanden
– Vi lyssnar på kunderna och försöker utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi har till exempel tagit fram en företagsförsäkring för företag med en omsättning upp till 10 miljoner kronor och färre än fem anställda, säger Lena Okfors. Att våra företagskunder är rätt försäkrade är viktigt för oss och handlar om omtanke och det känns väldigt bra att ha en heltäckande lösning både för företagaren och företaget i vårt sortiment.
Priser och räntevillkor är viktigt men inte allt. Våra kunder efterfrågar framför allt enkelhet, tillgänglighet och erbjudanden som är anpassade till dem.

– Sveriges småföretagare förtjänar att ha en bank som finns där för dem. I alla väder, avslutar hon.

Våra rådgivare hjälper dig
För dig som inte har erbjudandet Bättre Affärer går det alltid bra att ringa Kundcenter Företag om du har några funderingar eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig. De finns på plats alla dagar mellan klockan 7 och 23 och svarar på dina frågor, ring 0771 - 0771-334433.

Du som redan har Bättre Affärer ringer Telefonbanken för att få tips och råd och hjälp med dina bankärenden. Telefonbanken når du alla dagar 7 till 23 på 0771 – 22 11 22.