Se till att inte missa något viktigt inför årsskiftet. Nedan tipsar vi dig om några saker du kan tänka på som kan gynna dig och ditt företag.

Sätt av till din pension och missa inga avdrag
För dig som företagare är det extra viktigt att fundera på pensionsavsättningar eftersom du inte omfattas av kollektivavtal som övriga anställda ofta gör. Beroende på i viken form man bedriver sitt företag gäller lite olika regler men grundregeln är att företaget eller näringsidkaren får göra avdrag för pensionsavsättningar med 35 procent av lönen eller inkomsten av näringsverksamhet för den enskilde näringsidkaren.

– Detta är förstås särskilt intressant om företaget har ett positivt resultat hittills under året eftersom avsättningen till pension då kan sänka företagets skattepliktiga resultat, säger Lars Hammarsten, skattejurist, Swedbank.

Var noga med att göra pensionsavsättningarna innan årsskiftet.

Kvitta dina vinster och förluster
Se till att göra en sammanställning över vilka värdepappersaffärer (aktier och fonder m.m.) som du gjort under 2011 och hur det skattemässiga resultatet av dessa ser ut. För dig som har ett aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”, som säger att förluster på värdepapper endast får kvittas mot vinster på andra värdepapper.

 – Inför årsskiftet kan det vara bra att se över om det finns förluster/vinster som är orealiserade och som kan kvittas mot andra förluster/vinster och dels även fundera på om placeringarna framöver ska ske ”fritt” eller inom en kapitalförsäkring, säger Lars Hammarsten, skattejurist, Swedbank.

Inom en kapitalförsäkring beskattas inte avkastningen separat utan istället tas en schablonskatt ut. För 2012 är schablonskatten historiskt lågt, cirka 0,5 procent på kapitalet.

Se över ditt löneuttag om du har aktiemajoritet i ett bolag
Se över ditt löneuttag om du har kvalificerade andelar i ett aktiebolag. Det vill säga du som ensam eller med ett fåtal andra äger mer än 50 procent av ett aktiebolag och dessutom jobbar i bolaget. Om du har anställda och därmed stort löneunderlag kan ditt utrymme för att ta ut lågbeskattad (20 %) utdelning vara stort men du måste då ta ut viss lön själv.

För att få använda löneunderlaget för 2011 ska du som äger kvalificerade andelar ta ut en lön som inte understiger det lägsta av 312 600 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget, eller 521 000 kronor.