Att bli franchisetagare innebär att du hyr en affärsidé som redan har bevisats vara framgångsrik. Som franchisetagare får du mycket stöd, till exempel med butiksinredning, marknadsmaterial och ekonomisystem. Fördelen för både franchisegivare och franchisetagare är att franchisetagaren kan fokusera på att göra affärer. Dessutom med ett välkänt varumärke i ryggen.

Mycket stöd från banken
Funderar du på att starta upp som franchisetagare är det noga att du vet vad du ger dig in på. På Svenska Franchiseföreningens hemsida ser du vilka kedjor som erbjuder franchise. När du valt vilken kedja du vill arbeta med är det dags att ta kontakt med banken.

– Vi börjar alltid med att gå igenom kedjans affärsidé, hur väl den fungerar och ser historiskt hur affären har utvecklats, berättar Kennet Karlsson, segmentsansvarig för Handel på Swedbank. 

– Sedan ser vi över franchiseavtalet tillsammans med en jurist så att det är balans mellan givaren och dig som tagare. Därefter erbjuder vi ett avtal som kedjan kan ansluta sig till. Som franchisetagaren har du kontakt med din lokala rådgivare som ser till att du får de tjänster som behövs.

Swedbank är den enda banken i Sverige som har ett koncept för både givare och tagare. Erbjudandet är ett paket av tjänster som passar både givare och tagare.

Grunden i paketet är Bättre Affärer förklarar Kennet.

– Sedan anpassar vi erbjudandet efter dina behov och bygger på med de tjänster som behövs, till exempel olika typer av betaltjänster som kortinlösen och internetbetalningar. För dig som vill sälja dyrare varor eller tjänster kan vi ordna säljfinansiering via EnterCard.

Drivna entreprenörer i hela Sverige
Swedbank har en stor styrka i sin lokala närvaro.

– I och med att vi finns över hela landet kan vi ge rätt specialistrådgivning på alla platser där vi finns. När vi har tecknat ett avtal med en franchisekedja lägger vi ut all information på vårt intranät. Det gör att alla rådgivare runt om i landet har tillgång till all information om som rör de olika franchisetagarna och kan på sätt enkelt hjälpa dig, säger Kennet.

Både Jonas Idelström och Kennet Karlsson tycker att det är oerhört spännande att jobba med franchiseing. Franchisetagare är ofta mer drivna än anställda. En stor fördel med att vara franchisetagare är att man får mycket hjälp och muskler av både givaren och de andra tagarna.

- Dessutom  är det betydligt färre konkurser bland franchisetagarna, avslutar Jonas.