I slutet av verksamhetsåret kommer ofta utbetalningar av semesterersättning, inbetalning av skatt och eventuella pensionsavsättningar. Dessutom kanske du som driver ett aktiebolag funderar på att göra en aktieutdelning till delägarna. För att klara dessa kan det vara bra att göra regelbundna avsättningar där du bestämmer ett belopp som du löpande sätter av vid en bestämd tidpunkt. Du väljer själv med vilken periodicitet du vill göra avsättningar – veckovis, månadsvis eller kvartalsvis. På detta sätt skapar du dessutom en buffert för oförutsedda kostnader, vikande försäljningar eller en framtida investering.

Placera med låg risk till en hög ränta
Att placera pengar i ett Fasträntekonto ger dig en hög ränta eftersom att du binder pengarna från tre månader upp till fem år. Räntan ligger sedan fast under den period du har bundit pengarna. Som enskild näringsidkare måste du minst sätta in 5 000 kronor.

Placera med olika löptider
Istället för att placera hela summan på till exempel tre år kan pengarna placeras med olika löptider som i genomsnitt ger en löptid på tre år. När sedan kontona förfaller vid olika tidpunkter kan du välja att placera om pengarna inklusive ränta med en ny löptid eller placera pengarna på annat sätt.

Exempel:
Du kan placera 150 000 kr med en genomsnittlig löptid på tre år genom att placera:

  • 50 000 kr med ett års löptid
  • 50 000 kr med tre års löptid
  • 50 000 kr med fem års löptid

Skapa en buffert samtidigt som pengarna är lättillgängliga
Med Placeringskonto Företag kan du placera ditt överskott till en lite högre ränta samtidigt som pengarna fortfarande är lättillängliga. Du sköter allt själv via internet- eller telefonbanken – insättningar, överföringar och uttag.

Spara långsiktigt med våra fondportföljer
För dig som driver ett aktiebolag (även inom skog – och lantbruk) och vill spara under en längre tid kan ett alternativ vara att börja fondspara. Det kan ge en större chans till högre avkastning. Våra fondportföljer förvaltas aktivt genom att fondförvaltaren ansvarar för att välja rätt fonder utifrån marknadsläget. Detta underlättar för dig om inte du vill vara aktiv i placeringen själv. Du väljer själv till vilken risk du vill placera och om portföljen ska innehålla räntefonder, aktiefonder eller både och.