Visst kan ett bankkonto vara bra, såväl Placeringskonto Företag som Fasträntekonto är utmärkta alternativ för dig som vill placera pengar till låg risk. Men genom att bredda sparandet till några fler alternativ ökar du möjligheten till högre avkastning på pengarna och kan dra nytta av såväl aktiemarknadens som räntemarknadens upp- och nedgångar. Utan att risken behöver bli mycket högre än på bankkontot. Ta hjälp av företagets bankrådgivare för att hitta den bästa mixen av ränteplaceringar för just ert företag.

Alternativ för räntesparandet:

SPAX - trygghet och möjligheter
SPAX är Swedbanks namn på indexobligationer med kapitalskydd. Det är en sparform som passar dig som vill spara både på kortare och lite längre sikt. Avkastningen kan till exempel vara knuten till en geografisk marknad, till olika tillgångsslag som aktier, räntor, råvaror och valutor, eller till olika investeringsstrategier som ofta kan vara svåråtkomliga eller omöjliga att göra på egen hand. SPAX kombinerar obligationens trygghet med marknadens möjligheter. En placering i SPAX innebär på så sätt ett begränsat risktagande. Företaget får möjlighet till bra avkastning samtidigt som tryggheten finns när marknaden viker eftersom Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst det belopp som tecknats på återbetalningsdagen.

Ränteportföljer
Ränteportföljer är en mix av olika typer av räntefonder. Tillsammans med företagets rådgivare väljer ni den kombination av fonder som passar ert företags placeringshorisont bäst. Ränteportföljen ger tillgång till flera olika typer av ränteinstrument och det är möjligt att anpassa risken beroende på vilken mix av fonder som väljs. Till skillnad från exempelvis Fasträntekonto är pengarna som placeras inte bundna.