– Att leasa en företagsbil är ett fördelaktigt alternativ till att köpa bilen på avbetalning rent kostnadsmässigt, säger Peter Strand, specialist på leasing och avbetalning, Swedbank Finans.

I de flesta fall är momsen inte avdragsgill om du köper en företagsbil på avbetalning. Leasas istället bilen kan företaget få dra av 50 procent av momsen på leasingavtalet. Dessutom är leasinghyran fullt avdragsgill mot din verksamhets resultat.

För dig som bedriver en verksamhet inom yrkesmässig persontrafik eller har en biluthyrningsfirma är momsen dessutom avdragsgill på alla bilar inom den delen av verksamheten.

Leasa företagsbilen – skona din balansräkning

För att slippa belasta företagets balansräkning är leasing även där att föredra. Genom att företaget inte står som ägare förbättras nyckeltalen. Köper ni istället bilen på avbetalning står företaget som ägare och måste därför göra de skattemässiga avskrivningarna. Den typen av finansiering belastar balansräkningen.

Bra att tänka på när du leasar en företagsbil

Skulle företaget välja att leasa en bil är det viktigt att ha en del saker i åtanke. Det som inte får hända är att restvärdet, bilens värde efter leasingtiden, blir för högt i förhållande till marknadsvärdet när leasingtiden går ut. Blir det så måste företaget skjuta till pengar för att avtalet ska kunna lösas när leasingtiden går ut.
– Misstaget många gör är att stirra sig blind på leasinghyran. Sedan låter de billeverantören sköta finansieringen och tänker inte på hur hög ränta som ska betalas, och vad den slutgiltiga kostnaden blir, säger Peter Strand.
Har du förmånsbil är det dessutom viktigt att tänka på den privata beskattningen. Kostar bilen mer än 7,5 basbelopp stiger förmånsvärdet kraftigt. Uträkningar för detta finns på Skatteverkets hemsida.

Få hjälp med ett bra upplägg

Väljer du att leasa bilen via Swedbank får du hjälp med ett bra leasingupplägg som passar din verksamhet. Vi ser till att restvärdet anpassas efter hur långt bilen körs, hur länge den finansieras samt hur mycket den slits. Din rådgivare på kontoret hjälper dig att få koll på alla delar av leasinghyran. Det bästa av allt är att rådgivaren många gånger kan ge ett mer förmånligt upplägg än billeverantören.

Lär dig mer och räkna själv med vår guide

Vill du lära dig mer om billeasing och räkna på hur rmycket det skulle kosta dig att leasa en företagsbil har vi tagit fram en guide där du snabbt får svar på dina frågor. Guiden hittar du till höger på den här sidan.