– För många företag finns behov av ett mer långsiktigt sparande utöver det mer kortsiktiga buffertsparandet för oförutsedda utgifter. Det kan då vara bra att lägga detta sparande i en kapitalförsäkring, säger Kari Johansson på Swedbank Försäkring.

Skapa handlingsfrihet
Kapitalförsäkring kan vara intressant när det gäller avsättningar till framtida utdelningar, pensioner eller investeringar. Det är bra att bygga upp ett kapital som ger handlingsfrihet i olika situationer.

Som sparform har kapitalförsäkringar funnits länge men extra intressant just nu är den rekordlåga skatten. För kapitalförsäkring baseras nämligen beskattningen på statslåneräntan som för närvarande är rekordlåg.

Historiskt låg skatt
Sparandet beskattas schablonmässigt som om du skulle få en årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, för närvarande beskedliga 1,65 procent. På denna "tänkta" avkastning betalar du 30 procent i skatt oavsett om värdet går upp eller ner. Det innebär att om du får en avkastning som överstiger statslåneräntan blir det förmånligt. All avkastning utöver 1,65 procent är med andra ord skattefri.

Eftersom flertalet prognoser pekar mot fortsatt låga marknadsräntor i Sverige är det sannolikt att statslåneräntan förblir låg även nästa år. Det innebär att skatten på kapitalförsäkringar blir fortsatt låg.

Välj placeringar själv
Företaget väljer självt hur pengarna placeras. I Swedbanks kapitalförsäkringar finns omkring 500 fonder från 60 fondförvaltare att välja mellan. Placeringar i enskilda aktier, aktieindexobligationer eller andra finansiella instrument är också alternativ.

Spararen kan också när som helst under sparandets gång göra omplaceringar, och här finns ytterligare en fördel med en kapitalförsäkring. Omplaceringarna är skattefria, det vill säga de belastas inte med någon reavinstskatt och kunden behöver inte deklarera för affärerna.

– Enkelheten är en stor fördel med kapitalförsäkring, säger Kari Johansson. De flesta företagare vill nog helst fokusera på själva verksamheten.