Upgrades startade 2009 av Sofie Bengtsson och Anna Skarborg. Företaget har under tre år förmedlat högskolestudenters kunskaper till familjer, skolor och företag. Studenternas erfarenheter förmedlas genom tre koncept:

  • Upgrades Kids – barnpassning.
  • Upgrades Education - privatundervisning, läxhjälp och kurser.
  • Upgrades Arts - musik och bildundervisning.

– Familjer och skolor anlitar oss direkt. Företag kan anlita oss direkt för undervisning eller erbjuda våra tjänster som löneförmån till sina anställda, säger Sofie Bengtsson, en av grundarna till Upgrades.

Idén började växa fram under tiden Sofie studerade ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. På sidan av studierna engagerade hon sig i entreprenörskap och Ung Företagsamhet. Dessutom jobbade hon med att inspirera gymnasieelever runt om i Sverige. Något som hon märkte gjorde skillnad för eleverna.

– Som äldre student kunde jag inte bara hjälpa de yngre eleverna med deras skolarbete och studieteknik utan jag kunde som förebild även motivera och inspirera till vidarestudier. Jag insåg att högskolestudenter är en utbildningsresurs som borde tas tillvara och förmedlas till familjer och skolor, säger Sofie Bengtsson.

Samtidigt jobbade Anna Skarborg på ett konsultföretag vars konsulter fick hjälp med språkundervisning av utbytesstudenter som läste på högskolan. Hon insåg då att studenters kunskaper är en utbildningsresurs som borde tas tillvara och förmedlas till företag.

Med sina erfarenheter och upplevelser bestämde sig Sofie och Anna att starta konceptet Upgrades.

Kontakten med banken har varit ovärderlig
De började med att sätta samman en affärsplan och en aktivitetsplan för att steg för steg bygga upp grunden till företaget under första året. Samtidigt genomförde de marknadsundersökningar för att skaffa sig rejält med kunskap om marknaden. För att lära sig mer om företagande gick de på kurser hos Nyföretagarcentrum.

Sofie nämner att en viktig del för dem var att hålla en god kontakt med banken. Något som enligt henne har varit till stor hjälp.

– Vi har fått ett fantastiskt stöd i form av rådgivning. Från dag 1 har vårt bankteam trott på, och stöttat oss och vår idé. Detta har varit ovärderligt när vi byggt upp företaget och gått igenom både toppar och dalar, säger Sofie

Hon nämner även att de idag har ett fint stöd i form av den rörelsekredit de har hos banken. Något de kan använda sig av under säsongsvariationer.

Sofie trivs med livet som företagare
Sofie tycker att det svåraste med att driva ett företag är att koppla bort jobbet, att man som företagare lever med sitt företag dygnet runt. Något som både är på gott och ont. Hon beskriver dock de tre första åren som fantastiska.

– Jag har varit med och byggt upp en idé till ett solitt företag. Idag anställer vi över 400 högskolestudenter, finns på 12 orter och växer snabbt, säger Sofie.

Sofie är särskilt nöjd med att de lyckats behålla lönsamheten och kvaliteten trots den starka tillväxten.

– Kvalitet har varit det viktigaste för oss sedan dag 1 därför fokuserar vi kontinuerligt på kvalitet och 100 procent kundnöjdhet, säger Sofie Bengtsson.