I Nyhetsbrevet Bättre Affärer kommer du under hösten kunna läsa om olika angreppsätt och tjänster som kan förenkla sättet att bygga upp ett mer sunt och hållbart företagande.

Exakt vad sund och hållbar ekonomi innebär är såklart olika för alla företag dock finns det några grundpelare att utgå ifrån. Nedan ger Catrin Fransson, chef Svensk Bankrörelse, några exempel på vad du som företagare kan tänka på för att få en mer sund och hållbar ekonomi för ditt företag.

Tänk hållbart både miljömässigt och ekonomiskt
– När de flesta talar om hållbarhet tänker de på miljön, och det är såklart en självklarhet att företag ska ha ett genomarbetat miljötänk oavsett vilken verksamhet som bedrivs. Ett enkelt sätt kan vara att använda alla e-tjänster som finns; e-bokföring, e-faktura och olika e-handelstjänster. Samtidigt som du slipper lösa papper och får du en bättre ekonomisk överblick, säger Catrin Fransson.

Ett sunt och hållbart förhållningssätt till sitt företagande innebär även att skapa en trygghet. Både för din verksamhet men även för dig själv och din familj. Därför är det viktigt att ha ordning på såväl ekonomin som att du värnar om din egen, dina anställda och din familjs trygghet genom olika försäkringslösningar. 

Se till att ha en balanserad likviditet
– Goda resultat är ingen garanti för att det finns pengar på kontot. Tvärtom är det ofta företag som växer fort och mycket som har ansträngd likviditet. Genom att ligga steget före kan du hantera svackor i penningströmmarna och förbättra likviditeten, menar Catrin.

Ett steg till förbättrad likviditet är att agera proaktivt och till exempel göra en likviditetsbudget. I internetbanken finns allt underlag du behöver för att lägga upp budgeten. Du kan få fram historik över dina konton och därmed kartlägga företagets betalningsmönster för och på så sätt planera inför det kommande året.

– En annan likviditetsfälla många går i är bristande faktureringsrutiner. Se till att investera tid i att fakturera så fort som möjligt. Det ska vara enkelt för dina kunder att betala i tid. Se dessutom till att inte vara mer generös med faktureringsdagar än andra leverantörer i din bransch, säger Catrin.

För att hjälpa dig att förbättra likviditeten har vi användbara tjänster. Med Fakturakredit får du tillgång till 70 procent av fakturabeloppet direkt och hjälp med påminnelser. För mindre inköp kan det vara bra med ett Visa Business Card där du själv väljer vilken betalningstid du vill ha - 10, 20 eller 30 dagar. Är inflödet ojämnt kan en bra idé vara att prata med banken om en eventuell kontokredit.

Stå stadigt och skapa möjligheter med en bra buffert
Att ha en bra buffert är en av grundpelarna till en sund och hållbar ekonomi. Det är viktigt att du kan känna dig trygg även om marknaden svänger – om räntan går upp eller din största kund försvinner.

– Se till att spara både på lång- och kort sikt. Du ska kunna klara av dina löpande utgifter samtidigt som du i framtiden kanske vill kunna möjliggöra investeringar. Dessutom är det viktigt att du tänker på pensionen, säger Catrin.

För att lyckas skapa en bra buffert är det bra att göra regelbundna avsättningar. Till exempel kan du sätta av företagets överskottslikviditet.

– Bestäm ett belopp som du löpande sätter av vid en bestämd tidpunkt, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis.  Utifrån dina behov och förutsättningar hjälper vi dig att hitta rätt placeringsformer.

Tryggare tillvaro för din verksamhet, dig själv och din familj
Många företagare saknar idag ett fullgott försäkringsskydd . Vi tror att ett lyckat företagande grundar sig i att du känner dig trygg – både som företagare och privatperson.   Som företagare har du ansvaret för pensions- och försäkringsfrågor för dig själv och ditt företag.

Det är viktigt att du har en bra försäkring som ger ekonomisk trygghet för dig som privatperson och även för din familj vid långvarig sjukdom eller olycksfall. Dessutom måste du se till att ha ett ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall.

Börja sätta av pensionen i tid
– Som företagare ansvarar du själv för din pension. I motsats till de flesta anställda får du inte automatiskt någon tjänstepension och den allmänna pensionen uppgår normalt till knappt hälften av en ”vanlig” lön. Därför är det bra att börja sätta av till din pension i tid och att dina avsättningar minst motsvarar just kollektivavtalade avsättningar.  Dessutom är avsättningarna avdragsgilla.

Det kan vara bra att spara lite extra de åren företaget gått särskilt bra. För förutom en marknadsmässig pension vill du kanske kunna resa lite extra eller kanske ge dig själv möjligheten att gå i pension några år tidigare.

Planera skiftet i tid
Många företagare är så engagerade i sin verksamhet att de väljer bort att planera för framtiden och de flesta håller frågan öppen länge. Ibland för länge.

Det är lätt att underskatta den tid det tar att bestämma sig i ägarskiftesfrågan. Det är ofta en ganska komplicerad process, både ekonomiskt och känslomässigt. Oavsett om det är någon i familjen, personalen eller en extern köpare som tar över gäller det att du som säljare vet vad du vill och att du har planerat för det i tid.