Detta faktum ställer högre krav på dig som företagare att i god tid förbereda dig inför en framtida försäljning.
– Många kommer in alldeles försent i frågan och då begränsas valmöjligheterna. Mitt viktigaste budskap är att inte underskatta tiden det tar att förbereda ett ägarbyte. Det arbetet ska i princip börja när du startar företaget, menar Hans Carlsson som samarbetar med Falkenbergs Sparbank i egenskap av ägarplaneringsexpert och som i sin tur arbetar tätt tillsammans med företagsförmedlaren Håkan Rydin:
– Det tar tid och det ska ta lång tid. Affären ska vara klok för alla inblandade. För några år sedan tänkte man bara på säljaren. Nu vet vi att säljaren och köparen är lika viktiga för att det ska bli en bra affär i längden.

292 dagar i snitt
En vanlig uppfattning är att ägarplaneringsfrågor kan vänta tills senare. Kanske tills man börjar närma sig pensionsåldern eller musten börjar gå ur.
– Det är helt fel. Ju förr man tänker på de här frågorna desto bättre. Konkreta förändringar för att ”klä bruden” tar åtminstone 1-2 år, i genomsnitt tar själva affären 292 dagar att få igenom och sen kan det hända att ett av villkoren är att säljaren ska arbeta kvar i minst ett år. Då gäller det att börja i tid; innan engagemanget och energin tryter, förklarar Hans Carlsson och fortsätter:
– Sjukdomar, olycksfall, en skilsmässa eller vad som helst kan sätta företagandet i ett nytt ljus och då gäller det att vara förberedd. Det handlar om att tänka på saker som löneuttag, pensionsavsättning, skattekonsekvenser och affärsrisker. Ett holdingbolag är för många en mycket bra lösning. Det centrala är att du går igenom dina möjligheter. Troligtvis finns det många fler möjligheter än vad du tror. Prata, ventilera och hälskolla helt enkelt företaget så att du kan undvika onödiga smällar.

100 % säger nej
Swedbanks Företagsförmedling finns tillgänglig för alla sparbankens kunder och använder sig av en strukturerad process för att hitta köpare och säljare av företag. De tar sig an köpuppdrag, säljuppdrag, rådgivning och värdering. Numera finns det också en unik matchmaking-tjänst på webben där säljare snabbt kan finna intresserade köpare och de som är på jakt efter ett företag kan finna objekt i rätt kategori, geografiska område och storlek. 
– Företagsförmedling är komplexa frågor. Det vi kan göra är att uppvakta företag på ett professionellt sätt. Frågar du ett antal företagare om deras företag är till salu är det troligt att du får 100 % nej. Frågar du om du får återkomma blir svaret i nio fall av tio; ja, berättar Håkan Rydin och fortsätter:
– En försäljning är mycket mer än köpeskillingen. Det handlar om att få till de villkor man är ute efter, att se till att det blir en smidig process och att känslan efteråt är bra. Målet är att få säljaren att välja det bästa budet vilket inte alltid är samma sak som det högsta. 

Olika kompetenser
Traditionellt sett har företagare ofta inte vänt sig till banken när det är dags att avyttra sitt företag. För att kunna bistå företagskunderna har Sparbankerna tillsammans med Swedbank därför valt att bygga upp ett stort kunnande på området.
– Vi är inte ett substitut till redovisningskonsulter och revisorer. Vi har alla olika kompetenser som kompletterar varandra. Till detta kommer private banking, pensions- och försäkringsfrågor samt juridik. När vi märker att en ny kompetens behövs ser vi till att koppla in den så fort som möjligt. Vi samarbetar mycket nära med varandra och tillsammans kan du lite på att vi kan alla delar av ägarplanering, avslutar Hans Carlsson.