Nedan tipsar vi dig som företagare om vad du kan börja kika på.

Beställ engagemangsbesked redan nu
Se till att vara ute i god tid efter ditt bokslutsdatum när du beställer engagemangsbesked via internetbanken. Efter årsskiftet kommer våra rådgivare börja hantera beskeden i den ordning de kom in. I år tar det lite extra tid då vi samlar ihop de eventuella engagemangsbesked du har hos våra dotterbolag, till exempel Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, till ett utskick som ett paket.

Sätt av till din pension och missa inga avdrag
För dig som företagare är det extra viktigt att fundera på pensionsavsättningar eftersom du inte omfattas av kollektivavtal som övriga anställda ofta gör. Beroende på i viken form man bedriver sitt företag gäller lite olika regler men grundregeln är att företaget eller näringsidkaren får göra avdrag för pensionsavsättningar med 35 procent av lönen eller inkomsten av näringsverksamhet för den enskilde näringsidkaren.

– Detta är förstås särskilt intressant om företaget har ett positivt resultat hittills under året eftersom avsättningen till pension då kan sänka företagets skattepliktiga resultat, säger Lars Hammarsten, skattejurist, Swedbank.

Var noga med att göra pensionsavsättningarna innan årsskiftet.

Kvitta dina vinster och förluster
Se till att göra en sammanställning över vilka värdepappersaffärer (aktier och fonder m.m.) som du gjort under 2012 och hur det skattemässiga resultatet av dessa ser ut. För dig som har ett aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”, som säger att förluster på värdepapper endast får kvittas mot vinster på andra värdepapper.

Se över ditt löneuttag om du har aktiemajoritet i ett bolag
Se över ditt löneuttag om du har kvalificerade andelar i ett aktiebolag. Det vill säga du som ensam eller med ett fåtal andra äger mer än 50 procent av ett aktiebolag och dessutom jobbar i bolaget. Om du har anställda och därmed stort löneunderlag kan ditt utrymme för att ta ut lågbeskattad (20 %) utdelning vara stort men du måste då ta ut viss lön själv.

För att få använda löneunderlaget för 2012 ska du som äger kvalificerade andelar ta ut en lön som inte understiger det lägsta av 327 600 kronor ökat med fem procent av den kontanta lönesumman i företaget, eller 546 000 kronor.