Så här kan du som småföretagare och entreprenör jobba med hållbarhetsfrågor.

1. Var står du idag?

Ett lämpligt första steg är att skaffa sig kunskap om nuläget. Att förstå din egen verksamhets påverkan på människor och miljö är avgörande för att lyckas.

2. Vart vill du?

En god rekommendation är att ta sikte på kärnverksamheten. Där gör ofta hållbarhetsarbetet störst nytta.

Att formulera mål - såväl kvalitativa som kvantitativa - är viktigt för att se resultat, förstå utvecklingen och kommunicera arbetet. Hur mycket ska energiförbrukningen minska? Vilka krav ska ställas på dina leverantörer? Vilka mål ska du ha gällande tillgänglighet eller jämställdhet? Och så vidare.

3. Hur ska du ta företaget dit?

Ta fram en strategi som beskriver hur målen ska uppnås.

Var noga med målstyrningen. Att mäta hur långt arbetet har kommit i förhållande till de mål som har satts upp skapar tid för reflektion och möjlighet till förändring om något gått i stå. Se det även som ett tillfälle att fira delmål.

Tänk på att lyssna på medarbetare, kunder, ägare, samhället och era övriga intressenter. Dialog är inte sällan den allra främsta källan till kunskap kring hållbar utveckling.

Sist men inte minst, glöm inte bort att kommunicera, utåt såväl som inåt, er syn på hållbarhet och vilka mål ni jobbar mot. Görs det på ett transparant sätt, d.v.s. öppet och ärligt, leder det rimligen till att ni bygger långsiktiga relationer och en stark affär.

Lycka till med ert hållbara arbete!